DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52320

Застосування програмної системи кінцево-елементного аналізу ANSYS для комп'ютерного моделювання напруженого стану циліндричних виробів при дії локального джерела нагріву

S. V. Gulakov, S. V. Shcherbakov

Анотація


Розглянуто питання застосування сучасних засобів аналізу напружено-деформованого стану циліндричних конструкцій при дії локальним джерелом нагрівання. Із застосуванням системи кінцево-елементних розрахунків ANSYS розроблена методика, що дозволяє з великою ефективністю виконувати моделювання напружено-деформованого стану деталей конструкцій і прогнозувати розподіл деформацій з метою забезпечення необхідних умов подальшої збірки і експлуатації. Застосування сучасних методів чисельного та графічного аналізу дало можливість отримати прогнозовані результати для реалізації широкого спектру технологічних варіантів виготовлення різних конструкцій з максимальною ефективністю, оптимальними енергетичними та часовими витратами

Ключові слова


складові вироби; локальний джерело нагріву; зварювальні напруження і деформації; математичне моделювання; кінцево-елементний аналіз

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Полухин В.П. Составной рабочий инструмент прокатных станов / В.П. Полухин, П.И. Полухин, В.А. Николаев. – М. : Металлургия, 1977. – 88 с.

Гулаков С.В. Соединение элементов бандажированных изделий применением локаль-ного нагрева / С.В. Гулаков, С.В. Щербаков, Н.Г. Заварика // Захист металургійних машин від поломок : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2000. – Вип. 5. – C. 234-237.

Гулаков С.В. Численное моделирование напряженно-деформированного состояния де-талей составных конструкций с применением метода конечных элементов / С.В. Гулаков, С.В. Щербаков // Вiсник Приазовського державного технiчного унiверситету : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2009. – Вип. 19. – С. 174-176.

Гулаков С.В. Повышение надежности фиксации бандажа на оси локальной термичес-кой обработкой (воздействием) / С.В. Гулаков, С.В. Щербаков // Захист металургійних машин від поломок : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2008. – Вип. 10. – С. 117-119.

Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах / К.А. Басов. – М. : КомпьютерПресс, 2002. – 224 с.

Чигарев А.В. ANSYS для инженеров : справочное пособие / А.В. Чигарев, А.С. Кравчук, А.Ф. Смалюк. – М. : Машиностроение, 2004. – 512 с.

Березовский Б.М. Математическое моделирование и информационные технологии, модели сварочной ванны и формирования шва / Б.М. Березовский. – Челябинск : ЮУрГУ, 2002. – 585 с. – (Математические модели дуговой сварки : в 3-х т.; Т. 1)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.