Вiзуалiзацiя результатiв розрахунку стрижневих та балочних конструкцiй у скiнченно-елементному програмному комплексi ANSYS

Автор(и)

  • T. M. Karpenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • N. L. Ivanina ВАТ "Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут", м. Маріуполь, Ukraine
  • V. I. Golovchenko ВАТ "Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут", м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52328

Ключові слова:

ANSYS, стрижневий скінченний елемент, балочний скінченний елемент, LINK, BEAM, епюра

Анотація

У статті розглядаються можливості та особливості візуалізації результатів розрахунку стрижневих та балочних конструкцій, що виконується за допомогою скінченно-елементного комплексу ANSYS. Вiдмiчено вплив порядку з’єднання сусiднiх ключових точок при побудові геометричної моделі на графічне зображення результатів. Довідкова iнформацiя, що необхідна для виводу результатів розрахунку у табличній формі або у вигляді епюри, яка наведена у ANSYS Help, у статті адаптована для безпосереднього використання у роботі. Також у статті є пояснення щодо заповнення поля SHEAR для побудови у ANSYS моделей балок на основі елементів, що не враховують вплив зсуву на прогин автоматично

Біографії авторів

T. M. Karpenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

N. L. Ivanina, ВАТ "Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут", м. Маріуполь

Інженер-конструктор

V. I. Golovchenko, ВАТ "Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут", м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, інженер-конструктор

Посилання

Басов К.А. ANSYS: справочник пользователя / К.А. Басов. – М. : ДМК Пресс, 2005. – 640 с.

Чигарев А.В. ANSYS для инженеров: Справ. Пособие / А.В. Чигарев, А.С. Кравчук, А.Ф. Смалюк. – М. : Машиностроение-1, 2004. – 512 с.

Басов К.А. Графический интерфейс комплекса ANSYS / К.А. Басов. – М. : ДМК Пресс, 2006. – 248 с.

Madenci E. The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS / E. Madenci, I. Guven. – Springer Science+Business Media, LLC, 2006. – 686 p.

Каплун А.Б. ANSYS в руках инженера: Практическое руководство / А.Б. Каплун, Е.М. Морозов, М.А. Олферьева. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 272 с.

Наседкин А.В. Конечно-элементное моделирование на основе ANSYS / А.В. Наседкин. – Ростов-на-Дону: УПЛ РГУ, 1998. – 44 с.

Жидков А.В. Применение системы ANSYS к решению задач геометрического и ко-нечно-элементного моделирования / А.В. Жидков. – Нижний Новгород, 2006. – 115 с.

Шимановский А.О. Применение метода конечных элементов в решении задач при-кладной механики / А.О. Шимановский, А.В. Путято. – Гомель : БелГУТ, 2008. – 61 с.

Справочник по сопротивлению материалов / С.П. Фесик. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Будiвельник, 1982. – 280 с.

Биргер И.А. Сопротивление материалов / И.А. Биргер, Р.Р. Мавлютов. – М. : Наука, 1986. – 560 с.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають