Механіцизм як наслідок розвитку механіки XVII століття

Автор(и)

  • Ja. P. Karlikova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52386

Ключові слова:

механіка, наукова революція, механіцизм, дедуктивний метод, індуктивний метод, гіпотеза

Анотація

Виконано аналіз особливостей історичного розвитку суспільства XVII століття, наукових відкриттів у галузі механіки. Досліджено внесок Рене Декарта та Ісаака Ньютона у формування класичної механіки. Показано, що затвердження наукових знань відбувалося в гострій боротьбі зі схоластикою, зі старими підходами бачення світу, відмови від положень Аристотеля. Проаналізовані погляди засновників механіцизму, їх наукова картина світу. Зроблено висновок, що сприйняття оточуючого світу з позицій механіцизму було закономірним явищем для даного етапу розвитку наукової думки

Біографія автора

Ja. P. Karlikova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Декарт Р. Сочинения: в 2 т. Т.1 . Пер. с лат. и франц. / Р. Декарт; сост., ред., вступ. ст. В.В. Соколова. – М. : Мысль, 1989. – 654 с.

Декарт Р. Сочинения: в 2 т. Т.2 . Пер. с лат. и франц. / Р. Декарт; сост., ред., прим. Я.Я. Соколова. – М. : Мысль, 1994. – 640 с.

Декарт Р. Избранные произведения / Р. Декарт; редакция и вступительная статья Е.В.Соколова. – М.-Л. : Госполитиздат, 1950. – 712 с.

Ньютон И. Математические начала натуральной философии. Пер. с лат. / И. Ньютон; ред. Л.С. Полака. – М. : Наука, 1989. – 711 с.

Матвиевская Г.П. Рене Декарт (1596–1650): Жизнь и научное наследие / Г.П. Матвиев-ская. – М. : Либроком, 2014. – 272 с.

Вавилов С.И. Исаак Ньютон / С.И. Вавилов. – М. : Наука, 1989. – 271 с.

Таранов П.С. Золотая философия / П.С. Таранов. – М. : ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 544 с.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають