DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52735

Аналіз методів прогнозування реактивних навантажень промислових підприємств

Y. L. Sayenko, V. V. Liubartsev

Анотація


Розроблений алгоритм моделювання графіку реактивного навантаження промислового підприємства при різних значеннях параметрів кореляційної функції; здійснено прогнозування електричних навантажень за допомогою нейронних мереж, статистичних методів, а також по середньому значенню споживання реактивної потужності за попередню добу. На основі порівняння похибок методів прогнозування зроблені висновки по доцільності застосування кожного з методів прогнозування за різних значень коефіцієнту згасання кореляційної функції

Ключові слова


графік реактивного навантаження; моделювання; нейронні мережі; статистичні методи; середнє значення навантаження;, похибка прогнозу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ноздренков В.С. Прогнозирование электрических нагрузок промышленных пред-приятий / В.С. Ноздренков, А.Ю. Хатунцев, И.В. Мошенский // Вестник СумДУ. Серия : Технические науки. – Сумы, 2009. – № 2. – С. 135-139.

Сидоров С.Г. Анализ временных рядов как метод построения прогноза потребления электроэнергии / С.Г. Сидоров, А.В. Никологорская // Вестник ИГЭУ. – Иваново, 2010. – Вып. 3. – C. 43-46.

Манусов В.З. Краткосрочное прогнозирование электрической нагрузки на основе нечёткой нейронной сети и её сравнение с другими методами / В.З. Манусов, Е.В. Бирюков // Известия Томского политехнического университета. – Томск, 2006. – № 6, Т. 309. – С. 153-158.

Жежеленко И.В. Методы вероятностного моделирования в расчётах характеристик электрических нагрузок потребителей / И.В. Жежеленко, Ю.Л. Саенко, В.П. Степанов. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 128 с.

Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов : учебное пособие / А.Б. Сергиенко. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 768 с.

Солонина А.И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB / А.И. Солонина, С.М. Арбузов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 816 с.

Хайкин С. Нейронные сети: полный курс / С. Хайкин. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1104 с.

Медведев В.С. Нейронные сети. MATLAB 6 / В.С. Медведев, В.Г. Потемкин. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2001. – 630 с.

Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. –М.: Статистика, 1977 – 200 с.

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для ВУЗов / В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 2003. – 479 с.

Макаров Е. Инженерные расчёты в Mathcad 15 : учебный курс / Е. Макаров. – СПб.: Питер, 2011. – 400 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.