№ 23 (2011)

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.23.2011

У збірнику публікуються результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених вищого навчального закладу та провідних спеціалістів у галузі технічних та економічних наук, показаний їхній вклад у розвиток науки та сучасних технологій.

Збірник буде корисним для наукових та інженерних працівників, докторантів, аспірантів та студентів. 

Зміст

Фізична хімія та теорія металургійних процесів

Новий спосіб визначення взаємозв’язку периферійних та ядерних властивостей атомів періодичної системи елементів Д.І. Менделеєва PDF (Русский)
O. M. Skrebtsov 9-13
Активність компонентів у рідких сплавах бінарної системи залізо-миш'як PDF (Русский)
P. S. Kharlashin, V. G. Gavrylova, M. O. Grigoreva 14-19
Визначення активності миш’яка в рідкому залізі аналітичним методом PDF (Русский)
P. S. Kharlashin, M. O. Grigoreva, V. G. Gavrylova 19-22
Поверхневі властивості та щільність розплавів залізо-миш’як PDF (Русский)
O. A. Kharlashina, A. M. Yatsenko 22-27
Формування неметалевих включень у сталях, модифікованих іттрієм PDF (Русский)
L. I. Tarasyuk, V. V. Morneva, E. O. Kazachkov 27-33
Термодинаміка розкислення заліза іттрієм PDF (Русский)
L. I. Tarasyuk, V. V. Morneva, E. O. Kazachkov 33-39

Металургія чавуну

Дослідження процесу спікання агломерату з додаванням у шихту каліброваного звороту PDF (Русский)
V. B. Semakova, E. I. Pilyugin, V. V. Bezrukov 40-45
Селективна активація доменних шлаків PDF (Русский)
V. P. Kravchenko 45-51

Металургія сталі

Розробка раціональної технології розкислення різних марок сталей PDF (Русский)
P. S. Kharlashin, O. O. Nosenko, A. M. Yatsenko 52-55
Вдосконалення методу визначення ступеня відновлення хромовмісної оксидної сировини PDF (Русский)
S. M. Grygoriev, A. S. Petryshchev 56-62
Математична модель оптимізації техніко-економічних показників металізації окалини швидкорізальних сталей PDF (Русский)
A. S. Petryshchev, S. M. Grygoriev 62-68

Обробка металів тиском

Аналіз точності відомих методів розрахунку напруги плину металу залежно від хімічного складу сталі PDF (Русский)
O. V. Yakovchenko, O. O. Pugach, N. I. Ivleva 69-80
Математична модель розрахунку температури розкату в процесі гарячої листової прокатки методом критеріальних рівнянь PDF (Русский)
I. O. Serdiuk, O. S. Khadzhynov, S. G. Dvornikov, O. A. Cholodniy, A. G. Prysiazhnyi 80-86

Матеріалознавство

Корозійні процеси і швидкість росту пітінгів сталей AISI 304 та 08Х18Н10Т у модельних оборотних водах PDF (Русский)
O. E. Narivskiy, N. A. Solidor 87-97
Фактори, що визначають рівень зернограничної адсорбційної активності легуючих елементів в Fe-Me розчинах PDF (Русский)
I. F. Tkachenko, K. I. Tkachenko 97-101
Внутрішньозеренна поляризація електронного заряду в металах та її зв'язок з зернограничною сегрегацією домішкових елементів PDF (Русский)
N. V. Tkachenko, M. A. Ryabikina, K. I. Tkachenko, V. I. Miroshnichenko 102-106
Дослідження методом регресійного аналізу залежностей зносостійкості в умовах абразивного і ударно-абразивного зношування від хімічного складу наплавленого металу на Fe-Сr-Mn-V-C основі PDF (Русский)
V. L. Malinov 107-117
Вплив режиму термозміцнення на об’ємну зносостійкість в термозміцнених молольних кулях з низьколегованих марок сталі PDF (Русский)
S. O. Kuzmin 117-126

Ливарне виробництво

Особливості морфології графітових часток дисперсних залізографітових відходів PDF (Русский)
V. O. Maslov, L. O. Trofimova, L. O. Dan 127-131
Вплив розподілу і розмірів часток модифікатору на ефективність його дії у розплаві PDF (Русский)
A. I. Trotsan, V. V. Kaverinskiy, I. L. Brodetskiy, Ja. P. Karlikova 131-138
Вплив температури нагріву рідкого алюмінієвого розплаву на мікроструктуру металу, який ствердів PDF (Русский)
O. M. Skrebtsov, G. O. Ivanov, Ju. D. Kuzmin, O. S. Kachikov, O. V. Zolotareva 138-142

Теплотехніка та теплоенергетика

Високоефективний пальник для опалення мартенівських печей PDF (Русский)
A. V. Sushchenko, A. S. Bescherev, V. L. Prahnin, S. V. Tribrat, N. L. Starikovskiy 143-150
Організація несиметричної течії води в системах охолодження наконечників кисневих фурм PDF (Русский)
A. V. Sushchenko, O. S. Gritsenko 151-158

Зварювальне виробництво

Математична модель нагрівання присаджувального матеріалу при електроконтактному наплавленні зносостійкого сплаву PDF (Русский)
V. V. Chigarev, D. A. Volkov 159-165
Дослідження перенесення електродного металу при наплавленні алюмінієвих сплавів порошковим дротом PDF (Русский)
V. Y. Zusin 165-168
Магнітне дуття при зварюванні труб для газо- і нафтопровідних магістралей PDF (Русский)
V. V. Chigarev, V. I. Shchetinina, S. V. Shchetinin 169-174
Математична модель керованого перенесення електродного металу при наплавленні під флюсом стрічковим електродом PDF (Русский)
O. V. Lavrova, V. P. Ivanov, B. I. Nosovskiy 175-180
Дослідження модифікування металу, наплавленого порошковим дротом з алюмінієвою оболонкою PDF (Русский)
V. Y. Zusin 180-183

Машинобудування та металообробка

Розробка нової раціональної конструкції та технології виготовлення силової торцевої хвильової зубчастої передачі PDF (Русский)
M. V. Margulis 184-191
Теоретичний аналіз продуктивності обробки при багатопрохідному та глибинному шліфуванні PDF (Русский)
F. V. Novikov, I. E. Ivanov 191-196
Досягнення необхідної точності складно-профільних поверхонь шляхом параметризації програмної корекції погрішностей обробки на верстатах з ЧПУ PDF (Русский)
O. I. Leshenko 197-203
Аналіз причин, що визначають похибки позиціонування робочих органів верстатів з ЧПУ PDF (Русский)
V. P. Belakovskiy, S. V. Kipcharskyy 203-209
Алгоритм проектування муфт пружних пальцево-дискових (МУПД) PDF (Русский)
T. V. Korchagina 209-214

Обладнання та ремонти

Аналіз причин пошкодження підшипникового вузлу вала шламового насоса PDF (Русский)
V. M. Kravchenko, V. A. Sidorov, V. V. Butsukin 215-218
Особливості експлуатації занурених насосів PDF (Русский)
V. M. Kravchenko, V. A. Sidorov, V. V. Butsukin, A. A. Zhukov 219-221
Пластичне скручування круглого валу з чотирма викружками PDF (Русский)
О. М. Sorochan 221-225
Стенди для вхідного контролю підшипників кочення PDF
V. A. Sidorov, О. L. Sotnikov, A. E. Sushko 225-234
Розподіл і перерозподіл шихти по колу колошника доменної печі PDF (Русский)
S. I. Avvakumov 234-238
Вплив кремнію і марганцу на властивості сірого чавуну і стійкість великих слябінгових виливниць з бандажем PDF (Русский)
A. V. Loza, V. V. Chigarev, V. V. Shishkin, D. O. Rassokhin 238-244
Конструювання підйомно-транспортних машин з врахуванням гальмування PDF
T. M. Karpenko, O. A. Loza, N. G. Jakimenko 244-252

Електротехніка та електроенергетика

Математичні аспекти вибору ємності конденсатора для визначення вебер-амперної характеристики вимірювальних трансформаторів напруги PDF (Русский)
Y. L. Sayenko, A. S. Popov 253-258

Автоматизація процесів та систем

Інтелектуальний датчик струму для автоматичного контролю режимів роботи селищних розподільних електричних мереж PDF (Русский)
О. О. Cherevko, L. О. Dobrovolskaya 259-264
Використання функції розпізнавання трендів для автоматичної обробки параметрів технологічних процесів, що контролюються PDF (Русский)
D. Yu. Fedorenko 264-269

Транспорт та логістика

До питання підвищення експлуатаційної готовності великовантажних автопоїздів на перевезеннях металопродукції PDF (Русский)
V. E. Parunakjan, О. О. Zhilinkov 270-275
Прогнозування робочого парку вагонів металургійного підприємства в умовах зростання обсягів перевезень PDF (Русский)
V. K. Gubenko, M. V. Khara, A. O. Lyamzin 275-280
Методичні положення визначення завантаження залізничних станцій підприємств PDF (Русский)
G. O. Linnik 280-285
Організація міжнародної транспортно-експедиторської діяльності на світовому ринку послуг PDF (Русский)
O. P. Litvinov 285-291

Техногенна безпека

Врахування гендерного аспекту при аналізі виробничого травматизму PDF
S. V. Shaposhnikovа 292-297