№ 29 (2014)

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014

У збірнику публікуються результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених вищого навчального закладу та провідних спеціалістів у галузі технічних та економічних наук, показаний їхній вклад у розвиток науки та сучасних технологій.

Збірник буде корисним для наукових та інженерних працівників, докторантів, аспірантів та студентів. 

Зміст

Металургія сталі

Дослідження співвідношень між теплом та іншими факторами, що впливають на течію газосуспензії у торкрет-фурмі 160-т конвертера PDF (English)
P. S. Kharlashin, V. S. Voloshin, Assiil Mohammed Kadhim, Y. V. Havalic 8-15
Структура затверділого металу як спадкове властивість хімічного складу рідкого розплаву PDF (Русский)
O. M. Skrebtsov, V. M. Khlestov, O. S. Kachikov, O. O. Sekachev, V. V. Terzi 15-20
Підвищення стійкості та надійності роботи фурмених наконечників зварної конструкції з тангенціальним розташуванням сопел PDF (Русский)
A. V. Sushchenko, A. G. Chernyatevich, O. S. Gritsenko 20-26

Обробка металів тиском

Застосування статистичних методів при обробці даних формозміни заготовок із обкаткою в комбінованих бойках PDF (Русский)
O. Yu. Balalayeva, V. V. Kukhar, O. V. Vasilevskiy, O. О. Tuzenko 27-36
Ресурсозберегаючі технології штампування мідних осеметричних поковок на основі попереднього формування бічного профілю заготовок вільним підготовчим осаджуванням PDF (Русский)
V. V. Kukhar, V. A. Burko 36-48
Розробка конструкції та технології штампування носиків повітряних доменних фурм PDF (Русский)
O. S. Anish’enko 48-55

Матеріалознавство

Моделювання впливу параметрів дифузійного хромування на експлуатаційні та фізико-механічні властивості сталей для штампового інструменту PDF (Русский)
O. P. Cheiliakh, M. A. Ryabikina, Yu. Yu. Kutsomelia 56-64
Поведінка низьковуглецевої сталі при статичному і циклічному навантаженнях PDF (Русский)
I. O. Vakulenko, V. G. Efremenko 64-70
Управління розподілом мікротвердості стали при імпульсної плазмової обробці PDF (Русский)
M. O. Savinkov, Yu. E. Kolyada 70-80
Комплексний вплив вуглецю, ніобію і ванадію на механічні властивості конструкційної сталі S355N PDF (Русский)
M. A. Ryabikina, V. Ye. Stavrovskaya 80-84
Вибір оптимальних параметрів режимів ТЦО на основі аналізу фрактальних показників поверхонь зламу PDF
V. Yu. Ivashchenko 85-90
Дослідження впливу термічної обробки на структуру холоднокатаних листових феритних корозійностійких сталей PDF
V. L. Greshta 90-96

Ливарне виробництво

Вплив швидкісного режиму безперервного литва на змінення пружного стану зливка PDF (Русский)
A. V. Loza, V. V. Chigarev, D. O. Rassokhin, V. V. Shishkin 97-102

Теплотехніка та теплоенергетика

Тепловий баланс обертової печі для випалу вапняку та його аналіз PDF (Русский)
I. A. Lentsov, A. V. Sushchenko, D. I. Lentsov 103-115

Зварювальне виробництво

Інтенсифікація електрошлакових процесів екзотермічними сумішами (флюсами) PDF (Русский)
A. F. Vlasov, N. О. Makarenko, V. V. Chigarev 116-122
Вибір розмірів стрічкового електроду для наплавлення під флюсом роликів горизонтальної дільниці слябової МБЛЗ PDF (Русский)
L. K. Leshchinskiy, V. M. Matvienko 123-127
Дослідження впливу компонентів-стабілізаторів шихти порошкового дроту на її зварювально-технологічні властивості при підводному зварюванні PDF (Русский)
M. Y. Kakhovskyi, S. Y. Maksimov 128-133

Машинобудування та металообробка

Експериментальні дослідження напруженого стану поверхневого шару деталі при абразивній обробці затопленими струменями PDF (Русский)
O. O. Andіlahay 134-139
До питання підвищення «якості» листопрокатних станів PDF (Русский)
V. G. Artiukh 140-145
Ефективний метод розв’язку задачі про сталі коливання симетричних прямокутних областей загального вигляду PDF (Русский)
О. V. Luparenko 145-152
Підвищення якості обробки деталей автомобілів за рахунок зниження коефіцієнта тертя та ефекту злипання PDF (Русский)
G. Yu. Burlakova 153-159
Теоретичний аналіз умов підвищення точності обробки отворів осьовими багатолезовими інструментами PDF (Русский)
T. M. Brizhan 160-168

Електротехніка та електроенергетика

Джерело живлення для електродугового зварювання з підвищеною енергоефективністю PDF (Русский)
S. V. Gulakov, V. V. Burlaka, S. K. Podnebennaya, О. L. Mostinets 169-174
Гібридний компенсатор реактивної потужності з підвищеною ефективністю PDF (English)
V. V. Burlaka, S. V. Gulakov, S. K. Podnebennaya, O. S. Savenko 174-180
Передумови створення автоматизованої системи моніторингу та раннього діагностування стану високовольтних ліній електропередач PDF (Русский)
M. D. Dyachenko, Yu. A. Teslya 180-187

Автоматизація процесів та систем

Використання штучної нейронної мережі для визначення кількості присадок в системі автоматизованого управління виплавкою сталі в кисневому конвертері PDF (English)
S. P. Sokol, O. I. Simkin 188-198

Інформатика

Застосування інформаційних технологій для автоматизації розрахунків термодинамічних характеристик поверхневого шару PDF (Русский)
T. O. Levitskaya 199-205

Транспорт та логістика

Нові підходи до підвищення ефективності роботи залізничних станцій промислових підприємств PDF (Русский)
V. E. Parunakjan, G. V. Maslak 206-215
Оптимізація міських перевезень вантажів з використанням системних досліджень в області логістики PDF (Русский)
O. P. Kirkin, V. I. Kirkina 215-222
Методика за оцінкою технічного стану вагонів-цистерн парка промислових підприємств PDF (Русский)
V. S. Voropai 222-230
Дослідження закономірностей процесу й розробки метода управління функціонуванням технологічної лінії з прийому масової сировини в умовах динаміки вхідного поїздопотоку PDF (Русский)
K. I. Sizova 230-237
Інтеграція в системі транспортного обслуговування світових господарських зв'язків PDF (Русский)
I. V. Shcherbakova 237-242

Техногенна безпека

Екологічна безпека глобального інформаційного простору PDF (Русский)
V. S. Voloshin, I. V. Fedosova 243-250
Аналітичний взаємозв'язок процесів енергообміну організму людини з навколишньою атмосферою PDF (Русский)
K. V. Khodarina 251-256