Том 1, № 30 (2015)

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015

У збірнику публікуються результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених вищого навчального закладу та провідних спеціалістів у галузі технічних та економічних наук, показаний їхній вклад у розвиток науки та сучасних технологій.

Збірник буде корисним для наукових та інженерних працівників, докторантів, аспірантів та студентів. 

Зміст

Фізична хімія та теорія металургійних процесів

Моделювання процесу карботермічного самовідновлення дисперсних залізо-графітових відходів PDF (Русский)
V. O. Maslov, L. O. Trofimova, L. O. Dan 9-17
Математична модель вуглецювмісних відходів в металургії PDF (Русский)
V. S. Voloshin, V. A. Burko, V. V. Harabet 17-26

Металургія чавуну

Дослідження впливу підготовки вугільних шихт на якість металургійного коксу PDF (Русский)
K. O. Shmeltser, V. P. Lyalyuk, V. P. Sokolova 27-36
Оптимізація технологічних параметрів спікання агломерату з твердим паливом різної реакційної здатності PDF (Русский)
E. V. Chuprinov, V. P. Lyalyuk, F. M. Zhuravlev, I. A. Lyakhova, D. O. Kassim 36-41
Дослідження показників продуктивності агломераційного процесу PDF (Русский)
V. B. Semakova, E. I. Pilyugin 41-50
Аналіз способів грануляції шлакових розплавів і факторів, що впливають на якість граншлака PDF (Русский)
V. P. Kravchenko 51-58

Металургія сталі

Зниження витрат енергоресурсів при виробництві сталі на металургійних підприємствах України як спосіб підвищення конкурентоспроможності продукції PDF (Русский)
I. V. Butorina, P. S. Kharlashin, Y. V. Havalic 59-66
Розвиток вчення про кінетику і механізм окислення домішок розплавленого заліза на основі уявлень про критичні концентрації PDF (Русский)
P. S. Kharlashin 67-74
Метод дослідження процесу затвердіння безперервно литої заготовки у кристалізаторі МБЛЗ PDF (Русский)
S. L. Makurov, B. V. Efremenko 74-80
До питання про підвищення стійкості футеровки кисневих конвертерів PDF (Русский)
P. S. Kharlashin, V. O. Sinelnikov, Assiil Kadhim Mohammed 80-89
Дослідження взаємодії газового струменя і рідини через міжфазну поверхність на холодній моделі конвертера PDF (Русский)
P. S. Kharlashin, S. O. Gerasin 89-95
Термодинамічний аналіз умов розкиснення та позапічної обробки низькокрем’янистих марок сталі PDF (Русский)
E. A. Chychkarov, О. V. Tsyutsyura, V. A. Alekseeva, K. E. Chychkarov 95-104
Дослідження на комп’ютерній моделі розігріву сталерозливних ковшів PDF (Русский)
S. V. Beitsun, M. V. Mikhajlovsky, V. Y. Murdy 105-111
Про ступень спалювання конвертерних газів у конвертерах верхнього дуття PDF (Русский)
F. I. Lukhtura 111-121
Про глибину занурення струмини окислювача в розплав кисневого конвертеру PDF (Русский)
F. I. Lukhtura, A. V. Linnik 122-135

Обробка металів тиском

Дослідження впливу ультразвукових коливань на ефективність технологічних мастил PDF (Русский)
B. S. Kargin, O. S. Anish’enko, S. B. Kargin, V. S. Khiora, R. O. Tkachov, N. O. Voronina 136-140
Аналіз альтернативних технологій штампування компресорних лопаток судових двигунів PDF (Русский)
O. S. Anish’enko 141-148
Удосконалення конструкції двошарового пружного елемента компенсатора похибок системи «прес-штамп» PDF (Русский)
O. Yu. Balalayeva 148-152

Матеріалознавство

Вплив ударної хвилі в рідині на обмежену витривалість вуглецевої сталі PDF (Русский)
I. O. Vakulenko, О. G. Lisnyak, O. М. Perkov, V. G. Efremenko 153-158
Вплив швидкості нагріву на точку АС3 і на розмір зерна аустеніту PDF (Русский)
V. M. Khlestov, L. I. Yakushechkina, G. M. Shcheglova 158-163

Ливарне виробництво

Рівень нерівноважності структури затверділих проб сталі, відібраних під час ії плавки у дугової електропечі PDF (Русский)
O. M. Skrebtsov, V. M. Khlestov, O. S. Kachikov, D. N. Protsenko, V. V. Terzi 164-170

Теплотехніка та теплоенергетика

Розробка методу вибору двигуна внутрішнього згоряння на основі оцінки умов теплообміну при модернізації та ремонті енергоперетворюючих об'єктів PDF (Русский)
V. O. Maslov, I. O. Berestovoi, G. V. Berestovaya 171-176
Дослідження систем завантаження полідисперсної аглошихти з метою забезпечення необхідного теплового режиму процесу спікання PDF (Русский)
A. S. Mnyh 177-186
До питання оптимізації циклів теплових двигунів PDF
K. I. Tkachenko 186-192
Дослідження параметрів надзвукових нерозрахункових струменів газу PDF (Русский)
F. I. Lukhtura 192-202
Про закономірності затоплених струминних течій PDF (Русский)
F. I. Lukhtura 202-212
До питання про сталий режим витікання газу з вісосиметричних отворів та сопел PDF (Русский)
F. I. Lukhtura 213-225