№ 34 (2017)

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017

У збірнику публікуються результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених вищого навчального закладу та провідних спеціалістів у галузі технічних та економічних наук, показаний їхній вклад у розвиток науки та сучасних технологій. Збірник буде корисним для наукових та інженерних працівників, докторантів, аспірантів та студентів.

Зміст

Обробка металів тиском

Апроксимація формулами Ляме-Геліса контуру оболонок при надпластичному формуванні листових заготовок PDF (Русский)
O. S. Anish’enko, V. V. Kukhar, E. A. Mktrchan 7-17

Матеріалознавство

Вплив особливостей фазових перетворень при нагріванні та охолодженні на структури і спротив ударному руйнуванню легованих конструкційних сталей PDF
I. F. Tkachenko, F. K. Tkachenko, K. I. Tkachenko, V. I. Miroshnichenko 18-23
Можливість отримання термографеніту з магнітними властивостями з дисперсних залізографітових відходів металургії PDF (Русский)
V. O. Maslov, Y. P. Pustovalov, L. O. Trofimova, L. O. Dan 24-30
Зв'язок зносостійкості, шорсткості поверхні і параметрів гарту цементованних конструкційних сталей PDF (Русский)
O. P. Cheiliakh, M. A. Ryabikina, N. E. Mak-Mak 30-39
Багатоцільова оптимізація хімічного складу сталі Е36 із застосуванням комп’ютерних методів глибокого розвідувательного аналізу даних PDF
I. F. Tkachenko, M. A. Uniyаt 39-46
Вплив пост-термообробки на мікроструктуру і мікротвердість плазмового Fe-C-Mn-Cr-W-V покриття PDF (Русский)
Yu. G. Chabak, V. I. Fedun, B. V. Efremenko, A. M. Zusin, A. V. Dzherenova 46-53

Ливарне виробництво

Зниження структурної неоднорідності сплаву 35ГЛ шляхом модифікування електроімпульсним струмом у процесі кристалізації PDF
O. M. Zhbanova, L. N. Saithareyev 54-59

Теплотехніка та теплоенергетика

Аналіз умов утворення і дисоціації газових гідратів PDF
A. M. Pavlenko, B. A. Kutnuy, N. M. Abdullah 60-68

Зварювальне виробництво

Механізм підвищення тріщиностійкості та зносостійкості при високошвидкісному наплавленні на низькій погонній енергії опорних валків листопрокатних станів PDF (Русский)
S. V. Shchetinin, V. I. Shchetinina 69-73
Вибір режиму індукційного нагріву для нормалізації наплавлених поверхонь циліндричних деталей PDF (Русский)
O. V. Berezshnaya 73-80
Дослідження процесу втомного руйнування елементів та деталей суднових допоміжних механізмів та конструкцій при виникненні різних концентраторів напруги PDF (Русский)
V. V. Chigarev, I. V. Kovalenko 80-85
Розробка технології наплавлення стрічковим електродом циліндричних виробів під кутом до твірної PDF (Русский)
V. P. Ivanov, V. P. Lavrik, O. V. Lavrova 86-93
Вдосконалення технології наплавлення стрічковим електродом PDF
S. V. Gulakov, V. V. Burlaka, A. І. Mіronenko 94-97

Машинобудування та металообробка

Металографічні дослідження зміцнених шарів після поверхневої обробки висококонцентрованим плазмовим струменем PDF (Русский)
S. S. Samotugin, V. O. Haharin, V. O. Mazur, O. Yu. Nesterov 98-105
Плазмове модифікування різьбонарізного інструменту PDF (Русский)
S. S. Samotugin, O. A. Khrystenko 105-112
Структурні та динамічні характеристики тонкого високошвидкісного водополімерного струменя PDF (Русский)
A. V. Pogrebnyak 112-118

Електротехніка та електроенергетика

Оцінка втрат електричної енергії, що викликані зниженням її якості PDF (Русский)
I. V. Zhezhelenko, V. V. Nesterovych 119-126
Програмно-апаратний комплекс моніторингу роботи маслонасосів силових високовольтних трансформаторів PDF (Русский)
M. D. Dyachenko, S. V. Kodulev 127-132
Симетрування електричного режиму шляхом зсуву в часі графіків навантаження електроприймачів однофазного виконання PDF
L. B. Tereshkevich, О. О. Khomenko 132-139
Про можливості управління параметрами якості електроенергії з боку електроприймачів з активними випрямлячами PDF (Русский)
V. V. Burlaka, S. V. Gulakov, S. K. Podnebennaya, O. S. Savenko 139-147

Автоматизація процесів та систем

Постановка задачі керування електрокальцинатором у виробництві вуглецевих виробів PDF
O. A. Zhuchenko, M. G. Khibeba 148-154
Автоматизація процесу виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композитів з урахуванням відносної швидкості руху компонентів PDF
O. M. Khalimovskyy, O. L. Sokolskiy, V. M. Kurylenko 155-162

Інформатика

Використання контекстної реклами в інтернет-маркетингу PDF
T. O. Levitskaya, I. Y. Shamin 163-169
Захист інформації з застосуванням генератору хаосу «схема Чуа» PDF (English)
T. O. Levitskaya, D. I. Ganzina 169-175
Функціональна модель системи просування affiliate program в партнерських мережах PDF
D. S. Mironenko 176-182
Нечітке управління режимом термічної обробки залізорудних котунів на конвеєрній машині PDF
V. Y. Lobov, K. V. Lobova 182-191

Транспорт та логістика

Сучасний стан конструктивної досконалості бункерних вагонів для перевезення зернових та перспективи його розвитку PDF
О. V. Fomin, N. G. Murashova, V. S. Voropai, V. V. Kovalenko 192-201
Аналіз експлуатаційних показників роботи локомотивного парку при транспортному обслуговуванні прокатних цехів металургійних підприємств PDF (Русский)
G. V. Maslak, O. S. Krasulin 201-209
Нові аналітичні методи управління транспортними потоками на базі системних досліджень в логістиці PDF (Русский)
O. P. Kirkin, V. I. Kirkina, T. Y. Kirkina 209-216
Планування маршруту поставки сировини в умовах Маріупольського промислового вузла PDF (Русский)
J. V. Bulgakova, T. A. Hutsal 217-224

Техногенна безпека

Досвід поводження з відходами в харчових технологіях PDF (Русский)
V. S. Voloshin 225-232
Особливості та проблеми визначення прогнозованого строку придатності вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій PDF
A. I. Kovaliov, S. A. Vedula, O. V. Grushovinchuk 232-238