Інформація про автора

Мартинов, І.Ю., ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Україна