Інформація про автора

Ратинський, В.В., Тернопільський національний технічний універси-тет ім. І. Пулюя, Україна