Інформація про автора

Омелянович, Лідія Олександрівна, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського