Інформація про автора

Лозова, Оксана, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет еко-номіки і торгівлі», м. Полтава, Україна