Інформація про автора

Петренко, С.М., ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського