Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ Анотація
Ф.Ю. Ряховська
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ТОВАРНІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
В.В. Орлов
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АКТИВИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
О.А. Наумчук
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ІНТЕРНЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація
В.В. Ратинський
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Т.В. Шабельник, Н.М. Спіцина
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О.М. Старенька
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) АНАЛІЗ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ ВИТРАТ НА НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   Без заголовку   PDF
Т.Д. Косова, Л.В. Березовенко
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) БАНКІВСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ У МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТНОМУ КОМПЛЕКСІ – ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF
О.М. Крамаренко
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ Анотація
Михайло Гонський
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ВИБІРКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ АУДИТУ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Л.О. Сухарева, А.О. Саєнко
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ВИЗНАННЯ ТА ОБЛІК ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Е.С. Гейер
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
І.М. Рвачова
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ГІБРИДНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ Анотація
Е.В. Косова
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ: Анотація
Роман Близький
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ДЕФІНІЦІЇ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
В. Козуб
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ Анотація   PDF
Е.М. Локтєв, Л.Г. Саркісян, В.В. Смазной
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ДОЛГОСРОЧНОЕ БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА Анотація
А.В. Непран
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ЕВОЛЮЦІЯ ФУНКЦІЙ НАУКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОЯВУ В ІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ Анотація   PDF
Н.Є. Федорова
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ АВІАКОМПАНІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ Анотація
Н.О. Коваленко
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТА ІННОВАЦІЙНІЙ АКТИВНОСТІ МСП Анотація
Т.О. Скрипко
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ Анотація
Л.О. Матлага
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ: МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація
В. Філіппов
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) КАПІТАЛ КРЕДИТНИХ СПІЛОК: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Анотація
О.В. Манжура
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В.Д. Малигіна, І.А. Оносова, О.В. Булгакова
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) МЕТОДИ ПОШУКУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ З ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Анотація   PDF
О.Т. Кононенко
 
1 - 25 з 80 результатів 1 2 3 4 > >>