Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
М.О. Бєлгородцева
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
К. Бояринова
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Наталя Григорська
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БІЗНЕСУ ПОЗИЧАЛЬНИКА Анотація   PDF
К.А. Скомаровська
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕТНОЙ СЛУЖБЫ Анотація
Світлана Миколаївна Петренко
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
О.О. Фоміна
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) М.И. ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ И ЕГО ИДЕИ СОЦИАЛИЗМА Анотація   PDF (Русский)
Д.М. Туган-Барановский
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) М.И. ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ КАК КРИТИК МАРКСИЗМА Анотація   PDF (Русский)
Д.М. Туган-Барановский
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація
Олег Одінцов
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
М.О. Гладкий
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРМАНЕНТНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
В.С. Білозубенко, Г.О. Горіна, О.В. Абрашка
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ ДЕРИВАТИВІВ ЯК МЕТОДУ ХЕДЖУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ Анотація
Л.О. Гаряга
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
В.В. Волкова, Н.І. Волкова
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОТЕНЦІАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
І.В. Гречина
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) НОВІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
М.Ю. Омелянович
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) НОВІ ПОГЛЯДИ НА БЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Лідія Олександрівна Омелянович
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ОБЛІК ВИТРАТ ТА РОЗРАХУНКІВ В ІНТЕРАКТИВНІЙ ТОРГІВЛІ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА Анотація
Ю.О. Оліфірова, К.А. Ягмур
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ОБҐРУНТУВАННЯ ВЕКТОРІВ ЗМІН СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
І.О. Александров
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ АУТСОРСИНГУ ДОПОМІЖНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
О.В. Крупа
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
О.Ю. Біленький
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ Анотація   PDF
Ю.І. Ільєнко, Г.В. Шершньова
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ З ПОЗИЦІЇ ВІДСТРОЧЕННЯ ВТРАТ ВЛАСНИКІВ Анотація
В.Я. Нусінов, А.Б. Ярова
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРОСУВАННЯ ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ І ВІДПОЧИНКУ Анотація   PDF
О.М. Азарян, І.Ю. Мартинов
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   Повний текст   PDF
Олександр Олександрович Шубін
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ОЦІНКА РІВНЯ ТЕХНОГЕННОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Л. Ваганова
 
26 - 50 з 80 результатів << < 1 2 3 4 > >>