Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ОЦІНКА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ НА ОСНОВІ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
К.С. Гавриш
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ОЩАДНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
В.В. Литвин
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ Анотація   PDF
В.О. Орлова, Д.Л. Кожухов
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ПОБУДОВА МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
В.В. Сідоренко
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ Анотація
Оксана Шепеленко, Тетяна Бєлопольська
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Лариса Фролова, О. Роженко
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ Анотація
Ірина Ангеліна
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ РИНКУ НА БАЗІ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
В.В. Дорохольський
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Анотація
Оксана Лозова, C. Ніколенко
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) РИЗИКОСТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ІНДИКАТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ Анотація   PDF
О.С. Кравченко
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ Анотація   PDF
В.В. Ратинський
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЧИННИКІВ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ Анотація
Д. Беленко, А. Денисова
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація
С. Суворова
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) СТРАТЕГІЧНЕ РІШЕННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація
О. Дроб
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДИТЯЧИМ БРЕНДОМ З УРАХУВАННЯМ ТИПОЛОГІЇ МАРКИ Анотація   PDF
О.О. Шубін, А.О. Кривоніс
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА ДИНАМІКА ЗАЙНЯТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Єльзара Абдулхаїрова
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ» ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Л.В. Швець
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКОВОГО РОЗВИТКУ «ЕМБІЄНТ-МЕДІА» Анотація
Л.Л. Носач
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ Анотація   PDF
В.О. Гладка
 
№ 3(59) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Марина Євгенівна Горожанкіна
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ОЗНАК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ Анотація
М.В. Руденко
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Анотація   PDF
І.М. Прудникова
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
О.Ю. Гусєва
 
№ 4(58) (2012): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Анотація
Н.В. Просяник
 
№ 4(60) (2013): Вісник ДонНУЕТ (Серія: Економічні науки) ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ОБЛІКУ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НИХ У ФІНАНСОВІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ЗВІТНОСТІ Анотація   PDF
С.М. Петренко, В.О. Бесарабов
 
51 - 75 з 80 результатів << < 1 2 3 4 > >>