Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Культура і цивілізація: єдність та відмінність

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Відродження України: проблема історії, мови, культури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сучасні проблеми методики та практики підготовки фахівців

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Періодичність публікації

Періодичність видання наукового журналу – 1 раз на рік, у другому кварталі. Статті приймаються до 1 квітня.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...