Історія журналу

Електронна версія збірника наукових праць Вісник ДонНУЕТ. Серія: «Гуманітарні науки»

Засновник та видавець: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Редакційна колегія:

Головний редактор – Шубін О.О., доктор економічних наук, професор

Заступник головного редактора – Азарян О.М., доктор економічних наук, професор

Відповідальний редактор серії – Нікітін Л.М., доктор філософських наук, професор

Відповідальний секретар серії – Войлошникова В.Е., кандидат філологічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:

 • Андрєєва Т.О., д-р філос. наук, проф. (Донецьк)
 • Безпалов М.Є., д-р іст. наук, проф. (Донецьк)
 • Білокобильський О.В., д-р філос. наук, доц. (Донецьк)
 • Білякова Г.Н., проф. (Павлодар, Казахстан)
 • Велас Георгій, д-р іст. наук, проф. (Афіни, Греція)
 • Волохова Н.В., канд. філос. наук, доц. (Курськ, Росія)
 • Гребеньков Г.В., д-р філос. наук, проф. 
 • Григорьєва Т.М., д-р філол. наук, проф. (Красноярськ, Росія)
 • Діденко Н.Г., д-р наук з державного управління, доц. (Донецьк)
 • Додонов Р.О., д-р філос. наук, проф. (Донецьк)
 • Дрожжина С.В., д-р філос. наук, проф. (Донецьк)
 • Ємельянова Н.М., д-р філос. наук, проф. (Донецьк)
 • Загнітко А.П., д-р філол. наук, проф. (Донецьк)
 • Крапівін О.В., д-р іст. наук, проф. (Донецьк)
 • Лузан А.О., д-р філос. наук, проф. 
 • Образцова М.М., канд. філос. наук (Вупперталь, Германія) 
 • Пантелєєва І.А., д-р філос. наук, проф. (Донецьк)
 • Подопригора С.Я., д-р філос. наук, проф. (Ростов, Росія)
 • Примуш Н.В., д-р політ. наук, проф. (Донецьк)
 • Узбек К.М., д-р філос. наук, проф. (Донецьк)