Соціоекологічні проблеми у вченні М. Руденка

Р. А. Наконечний, А. Д. Копитко

Анотація


Мета дослідження. Висвітлити соціоекологічні погляди українського мислителя та вченого М. Руденка і представити їхню практичну значущість.

Методика. Звернуто увагу передовсім на соціоекологічні аспекти вчення, котрі спрямовані на поступальне переосмислення відносин людини, суспільства та природи. Автори аналізують погляди М. Руденка в контексті сучасних реалій українського суспільства та світових тенденцій, що дозволяє побачити глибину поглядів цього мислителя та їхню не лише теоретичну, але й практичну значущість.

Результати. Апробовані як частина навчально-методичного посібника, на наукових конференціях, використовуються під час читання курсів філософії, філософії науки.

Наукова новизна. Автори наголошують на вагомому внеску М. Руденка в розробку філософських засад соціоекологічного вчення, котре переросло в Україні на рубежі 80-90-х рр. XX ст. в самостійну науку – соціоекологію. Цей момент, як правило, випадав з поля зору дослідників.

Практична значущість. Напрацювання М. Руденка є однією з вагомих складових формування нових наук – фізичної економії і соціоекології й використовуються як альтернатива традиційному розумінню стосунків людини, суспільства та природи. Його ідеї знаходять практичне втілення в Україні та за її межами в сільському господарстві та індустрії, які дозволяють збільшувати потенціал людини, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Ключові слова: соціоекологічні проблеми, природа, матерія, Бог, субстанція, фізична економія, суспільство, землеробство, енергія прогресу, мораль.

Повний текст:

PDF

Посилання


Руденко М. Глобалізація і Україна / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008. – С. 483-488.

Руденко М. Гносис і сучасність (Архітектура Всесвіту) / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008. – С. 499-644.

Руденко М. Економічні монологи / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008 – С. 169-346.

Руденко М. Енергія прогресу / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008. – С. 9-168.

Руденко М. На шляху до світової монади / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008. – С. 493-498.

Руденко М. Не заглядаючи в святці / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008. – С. 347-424.

Руденко М. Шлях до хаосу / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008. – С. 377-424.

Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України // Зб. матеріалів міжнар. наук. конф., 8-10 квітня 2009 р. – К.: КНЕУ, 2009. – 531 с.