№ 2 (2013)

Вісник ДонНУЕТ (гуманітарні науки) № 2(58) 2013 р.

Зміст

Культура і цивілізація: єдність та відмінність

Криза гуманістичної парадигми сучасного суспільства PDF
Е. М. Давиденко
Національна ідея як фактор об’єднання українського суспільства PDF
С. В. Дрожжина
Еволюція свідомості та культура PDF
К. О. Зуєв
Про соціальну функцію води PDF
Л. М. Нікітін
Ціннісний дискурс у контексті постмодерної культурної парадигми PDF
Т. Ю. Озерова
Специфіка й особливості становлення та формування харизматичного лідерства PDF
Г. М. Старовойтова
Європейська політика мультикультуралізму і криза національної ідентичності: політичний аспект PDF
Ю. О. Халілова-Чуваєва, І. В. Бубнов

Відродження України: проблема історії, мови, культури

Удосконалення та розвиток правового регулювання адміністративної відповідальності як перспектива забезпечення надійного захисту прав і свобод людини і громадянина PDF
В. О. Кондратьєв, О. І. Петрова
Проблема духовності в творчості М.О.Бердяєва PDF
Г. В. Коротіч
Робітники держгоспів у соціальній структурі українського села (друга половина XX ст.) PDF
Б. П. Крачковський, А. Д. Копитко
Геополітичний та цивілізаційний чинники в побудові зовнішньополітичної стратегії Словаччини: досвід для України PDF
О. І. Мармазова, Т. Р. Мармазова
Соціоекологічні проблеми у вченні М. Руденка PDF
Р. А. Наконечний, А. Д. Копитко
Передумови виникнення концесії в Україні: історико-правовий аспект PDF
Г С. Пілігрім
Диференціація правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкових відносин PDF
І. В. Шульженко, І. О. Романюк

Сучасні проблеми методики та практики підготовки фахівців

Преподавание английского языка в вузе как инструмент социальной адаптации специалиста к условиям современной экономики PDF
Е. И. Гаврилина, Н. А. Черток
Бриколаж як форма музичного мислення в опус-музиці ХХ ст. PDF
О. О. Капічіна
Динаміка інновацій у соціокультурному просторі PDF
Ж. Ю. Кузьміна
Мовний етикет у практиці переговорного процесу PDF
Ф. А. Моісєєва, В. А. Усачов
Освітній процес у параметрах «суспільства знань» PDF
А. В. Сакун
Актуальные проблемы перевода научно-технических текстов в английском языке PDF
В. А. Усачев
Особливості формування музичних уподобань студентської молоді в умовах масової культури PDF
М. Л. Яковенко, Л. М. Нестеренко