Про журнал

Галузь та проблематика

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, географії, біології, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Пріоритет надано розв’язанню актуальних екологічних проблем та найкращим практикам міжнародного досвіду їх вирішення, екологічному менеджменту, медико-екологічним дослідженням,  інноваційним дослідженням в галузі біотехнології, біохімії, генетики, екології людини,  фізіології рослин і тварин, конструктивної географії, екології та збалансованого природокористування. Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної, біологічної, географічної  та природоохоронної освіти.

     

Процес рецензування

Статті проходять подвійне "сліпе" рецензування

Періодичність публікації

Журнал виходить 2 рази на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Крайнюков Олексій Миколайович – головний редактор, доктор географічних наук, доцент, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, Харківський університет імені В. Н. Каразіна, e-mail:alkraynukov@gmail.com

Тітенко Ганна Валеріївна – заступник головного редактора, кандидат географічних наук, доцент, декан екологічного факультету, Харківський університет імені В. Н. Каразіна, e-mail:titenko555@gmail.com

Уткіна Катерина Богданівна – відповідальний секретар, кандидат географічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,    e-mail:   ecology.journal@karazin.ua   

Баскакова Людмила Валентинівна - технічний редактор,  доцент кафедри екології та неоекології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:ecology.journal@karazin.ua

Адаменко Микола Ігорович –  доктор технічних наук, професор., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,   e-mail: nikolaj_adamenko@ukr.net      

Бєдункова Ольга Олександрівна  доктор біологічних наук, професор,  Національний університет водного господарства та природокористування, м. Ровно

Гриценко Анатолій Володимирович – доктор географічних наук, професор, директор НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», e-mail: directorniiep@gmail.com  

Жолткевич Григорій Миколайович  – доктор технічних наук, професор, декан факультету матемитики і інформатики, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:g.zholtkevych@karazin.ua    

Крайнюкова Алла Миколаївна –  доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії біологічних досліджень та біотестування, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», e-mail:  biotest.niiepkharkov@meta.ua 

Кульбачко Юрій Люцинович  доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології та екології, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

Кучер Анатолій Васильович – кандидат педадагогічних наук, доцент кафедри екології та неоекології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: anatoliy_kucher@ukr.net     

Максименко Надія Василівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:  nadezdav08@gmail.com   

Медведєв Віталій Володимирович – доктор біологічних наук, професор, ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського НААН», e-mail: vvmedvedev@ukr.net  

Некос Алла Наумівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:alnekos999@gmail.com  

Сафранов Тамерлан Абісалович – доктор геолого-мінералогічних наук, проф., Одеський державний екологічний університет,         e-mail: safranov@ukr.net    

Страшнюк Володимир Юрійович – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри генетики та цитології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; e-mail: strashnyuk@univer.kharkov.ua

Утєвська Ольга Михайлівна  доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри генетики та цитології,, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Шабанов Дмитро Андрійович – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології та екології тварин, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Цапко Юрій Леонідович - доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»;  Е-mail: tsapkoul@i.ua

Чаплигіна Анжела Борисівна  доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри зоології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Boiko Sergii – PhD, Forest Culture Center in Gołuchów, Poland, e-mail: sergii.boiko@uwm.edu.pl     

Гавардашвілі Гіві – доктор технічних наук, професор, Інститут водного господарства
імені Ц. Мірцхулави Технічного університету Грузії, м.Тбілісі, Грузія, e-mail: givi_gava@yahoo.com        

Dinica Ala – PhD, Інститут екології та географії, м. Кишинів, Молдова, e-mail:aladonica1980@gmail.com        

Edirippulige, Sisira  – PhD, Dr.Geography, University of Queensland, Brisbane, Australia,  

e-mail:s.edirippulige@uq.edu.au

Kiousopoulos, John – PhD, Dept of Surveying & Geoinformatics Eng.,   University of West Attica, Athens, Greece. e-mail: kionas@teiath.gr       

Krivtsov Vladimir – PhD, University of Edinburgh, United Kingdom.  e-mail: vkrivtso@exseed.ed.ac.uk  

Młynarczyk Krzysztof – dr hab., Professor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Poland  e-mail:kfm@uwm.edu.pl  

Nachtnebel Hans Peter – Em.O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr., Deputy director of the Dept. of Water-Atmosphere-Environment, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna,  Austriae-mail:peter.nachtnebel@boku.ac.at   

Shkaruba Anton – PhD, Estonian University of Life Sciences: Tartu, Естонія, e-mail: anton@mespom.eu  

Історія журналу

Серія "Екологія" Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна заснована у 2005 році засл. діячем науки і техніки України, засл. професором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктором геогр. наук, проф. Некосом Володимиром Юхимовичем.

 

Головний редактор:  Крайнюков О. М.,  д-р геогр. наук, проф.

Заступник головного редактора: Тітенко Г. В., канд. геогр. наук, доц., декан екологічного факультету

Відповідальний секретар:  Баскакова Л. В., ст.н.с.

    Редакційна колегія:

 

Гриценко А. В., д-р геогр. наук, проф., НДУ "Харківський НДІ екологічних проблем";

Костріков С. В., д-р геогр. наук, проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Кіосопоулос Дж., д-р філософії, університет Пантеон, Афіни, Греція;

Крайнюкова А. М., д-р біол. наук, проф., Український науково-дослідний інститут екологічних проблем;

Московкін В. М., д-р геогр. наук, проф., Бєлгородський державний університет, Росія;

Нахтнебель Х.-П., проф. університету природних ресурсів та прикладних наук – BOKU, Австрія;

Некос А. Н., д-р геогр. наук, проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Жолткевич Г. М., д-р техн. наук, проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Пеліхатий М. М., д-р фіз.-мат. наук, проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Фик І. М., д-р техн. наук, проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Чалов Р. С., д-р геогр. Наук, проф., Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, Росія;

Черваньов І. Г., д-р техн. наук, проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;