Стандарти вищої екологічної освіти України: сучасний стан та проблеми реалізації

Автор(и)

  • Т. А. Сафранов Одеський державний екологічний університет, Ukraine
  • Д. В. Лукашов Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • З. М. Шелест Житомирський державний технологічний університет, Ukraine
  • О. Г. Владимирова Одеський державний екологічний університет, Ukraine
  • А. В. Чугай Одеський державний екологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

стандарт, вища освіта, підготовка екологів

Анотація

Мета. Аналіз становлення, сучасного стану та проблем впровадження  стандартів вищої екологічної освіти (СВЕО) України. Методи. Теоретичний системний аналіз. Результати. Проаналізовано процес становлення, стан та проблем впровадження стандартів вищої екологічної освіти України.   Розглянуто особливості стандартів вищої екологічної освіти різних поколінь. Дана оцінка сучасного стану та принципів  реалізації нових стандартів  вищої екологічної освіти України при формуванні освітніх програм і  навчальних планів  підготовки фахівців-екологів. Висновки. В даний час формуються четверте покоління СВЕО, які є лише деякими орієнтирами освітнього процесу і відкривають  значні можливості для автономії ВНЗ. При розробці освітніх програм рекомендовано враховувати вже наявну навчально-методичну базу з екологічної освіти, а саме: знайти відповідність змісту існуючих навчальних дисциплін до визначених компетентностей СВЕО та програмних результатів навчання.

Біографії авторів

Т. А. Сафранов, Одеський державний екологічний університет

д-р г.-м.наук, проф., завідувач кафедри

Д. В. Лукашов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

д-р біол. наук, проф.

З. М. Шелест, Житомирський державний технологічний університет

канд. геогр. наук, доц

О. Г. Владимирова, Одеський державний екологічний університет

канд. геогр. наук, доц., декан еколого-економічного ф-ту

А. В. Чугай, Одеський державний екологічний університет

канд. геогр. наук, доц.,

Посилання

Сафранов Т. А., Владимирова О. Г., Чугай А. В. Особливості стандартів вищої екологічної освіти України. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України». Одеса: ТЕС, 2017.С. 148-152.

Національний освітній глосарій: вища освіта. 2-е вид., перероб. і доп. За ред. Кременя В.Г. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. 100 с.

Галузевий стандарт вищої освіти з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Одеса: ТЕС, 2012. 116 с.

Сафранов Т. А., Владимирова О. Г., Чугай А. В. Принципи розробки освітніх програм та навчальних планів для рівня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю «Екологія». Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України». Одеса: ТЕС, 2017.С. 153-156.

Лукашов Д. В., Шелест З. М. Принципи реалізації вимог стандарту вищої освіти при формуванні навчального плану підготовки за першим (бакалаврським) рівнем освіти за спеціальністю 101-Екологія. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України». Одеса: ТЕС, 2017. С. 90-92.

##submission.downloads##