Радіологічна оцінка водойм зони радіоактивного забруднення Волинської області

Автор(и)

Ключові слова:

радіонукліди, зона радіоактивного забруднення, донні відклади, водойми, допустимий рівень, радіоактивне забруднення

Анотація

Мета. Визначити вміст радіонуклідів 137Сs, 90Sr та важких металів у водних об’єктах в межах населених пунктів Камінь-Каширського, Любешівського та Маневицького адміністративних районів Волинської області.

Методи. Під час експедиційних та лабораторних робіт використовували стандартні способи відбору, підготовки й  вимірювання проб згідно з чинними методиками радіохімічного, радіоспектрометричного, іхтіологічного, гідрохімічного, статистичного аналізів тощо.

Результати. В основу досліджень покладено власні аналізи, а також фондові матеріали Науково-інформаційного центру водогосподарсько-екологічного моніторингу й оптимізації водокористування. Розглянуто особливості поширення радіонуклідів 137Сs, 90Sr у  водоймах  (вода, донні відклади, риба, птахи) у межах зони радіоактивного забруднення Волинської області. Визначено максимальну концентрацію умісту 137Сs, 90Sr на дослідженій території.  Означено антропогенний вплив та перевищення гранично допустимих  концентрацій і гранично допустимих рівнів токсичних речовин у ланках екосистем визначених водних об’єктів частково забрудненого регіону.

Висновки. У результаті проведеного дослідження щодо рівня концентрацій 137Сs і 90Sr та важких металів у воді (у межах населених пунктів) дослідженої території виявлено, що найбільшої концентрації 137Сs і 90Sr зазнали водойми с. Прилісне, с. Велика Осниця, с. Череваха Маневицького, с. Нуйно Камінь-Каширського та с. Ветли Любешівського адміністративного району. Значний вміст солей важких металів зафіксовано у водоймах, а саме у с. Серхів – свинець,  с. Прилісне Маневицького району – цинк, кадмій; у с. Березна Воля Любешівського району – мідь; у с. Нуйно Камінь-Каширського району – свинець.

Біографія автора

О. М. Громик, Луцький національний технічний університет

канд. геогр. наук

Посилання

Samoilenko, V. M , Tavrov, Yu. S., Buyanov, M. I. & Maksymchuk, V. L. (1998). Selection, preparation for analysis, determination of content of radionuclides, trace elements and toxic substances in water bodies, processing and analysis of results: report on research on contract 50/96 (interim). Ecocenter “NIC VEMOV”, Ministry of Emergencies of Ukraine. - State registry number. 0196U12455 (in Ukrainian).

Hromyk, O. M. (2011). Heavy metals in limestone systems of West Polissya (on the example of the zone of radioactive contamination of Volyn region). Geography and Tourism: Collection of research papers, (15), 268 –277 (in Ukrainian).

Hromyk, O. M. (2018). Ecological and geographical justification of optimization of agricultural landscapes in the area of radioactive contamination: (Master’s thesis). Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University (in Ukrainian).

Hromyk, O. M. & Ilyin, L. V. (2016). Spatial differentiation of radionuclides and heavy metals of the Volyn region. Proceedings of the 13th All-Ukrainian Scientific Conference of students and young scientists: Youth: education, science, spirituality, 2, 389–391 (in Ukrainian).

Hromyk, O. M. & Ilyina, O. V. (2016). Radionuclides and heavy metals in soils and waters of the territory of radioactive contamination of Volyn region. Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Eastern European Na-tional University. Geographical Sciences, (15), 30–38 (in Ukrainian).

Permissible levels of 137Cs, 90Sr radionuclides in food and drinking water (DR-97). State sanitary standards. (1997). Kyiv: Chornobylinterinform (in Ukrainian).

Water. Measurement accuracy standards for indicators of structure and properties. (2004). DSTU ISO 27384-2005 from January 01, 2004. Kyiv: Derzhspozhyivstandart Ukraine (in Ukrainian).

Ilyin, L.V (2008). Limnologic complexes of Ukrainian Polissya. Natural-geographical bases of research and regional patterns, 1. Lutsk: RVV “Vezha” (in Ukrainian).

Ilyin, L.V. & Molchak Y. A. (2000). Volyn Lakes: Limno-geographical characteristics. Lutsk: Nadstyria (in Ukrainian).

Ilyin, L. V. & Hromyk, O. M. (2016). Radiation study of lake complexes in Volyn region. Proccedings of International Scientific and Practical Conference: Modern ecological problems of the Ukrainian Polissya and adjacent territories (before the 30th anniversary of the Chernobyl accident), Nizhyn, 180–182 (in Ukrainian).

Ilyin, L. V. & Hromyk, O. M. (2012). Content of radionuclides in limestone systems of Western Polissya (on the example of reservoirs in the zone of radioactive contamination of Volyn region). Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Eastern European National University. Geographical Sciences, (18), 4–10 (in Ukrainian).

Samoilenko, V. M. (1998). Inventory of Radioactive Contamination of Water Resources of Ukraine for Local Water Use. Radio-hydroecological status and use of reservoirs and general methodological problems, 1. Kyiv: Nika-Center (in Ukrainian).

Samoilenko, V. M , Tavrov, Yu. S., Palamarchuk, M .M. & others. (1998). Creation of a database of hydro-logical characteristics of rivers and reservoirs of Ukraine: a report under contract № 12 / 3.14ns-97 (final). Ecocenter “NIC VEMOV”, Ministry of Emergencies of Ukraine. - State registry number. 0197U019389 (in Ukrainian).

Sanitary rules and standards for protection of surface water from pollution. (1988). SanPiN No. 4630–88. Moscow: Ministry of Health of the USSR (in Russian).

Hromyk, O. & Ilyina, O. (2017). Radionuclides and heavy metals in soils and waters on the territory of radi-oactive contamination in Volyn region. Science and Education: a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 14 (132), 17–19.