Соціоприродний підхід до екологічної освіти та виховання

Автор(и)

Ключові слова:

екологічна освіта, виховання, соціоекологія, соціоприродний підхід, Г.Бачинський

Анотація

Мета. Дослідження генези та впровадження соціоприродного підходу до  екологічної освіти та виховання. Виявлення новітніх тенденцій та гуманізації екологічних знань, врахування специфіки соціоприродних систем в екологічній освіті.

Результати. Автор підкреслює, що реалії людського буття мають соціоприродне походження., яке розділене на два автономні блоки природознавство та соціогуманітарію. Осмислення специфіки цілісності суспільства та природи має тривалу історію в українській науці. Аналізуються творчі пошуки в даній царині  І. Франка, С. Подолинського, В. Вернадського. Особлива увага звернута на соціоекологічні дослідження Г. Бачинського, який обґрунтував необхідність окремої науки про гармонізацію відносин суспільства та природи  ̶  соціоекології. Аргументував принципи її формування, закони, понятійний апарат. Поява міждисциплінарного напряму зумовила потребу у обґрунтуванні соціоприродного підходу до екологічної освіти та виховання.

Висновки. Саме соціоприродний підхід пов'язаний і відповідає поняттям сталого розвитку та соціальній практиці людства. 

Біографія автора

М. М. Назарук, Львівський національний університет імені Івана Франка

д-р геогр. наук, проф.

Посилання

Franco, I. (1986). Collection of works in fifty volumes. Kyiv: Scientific Thought, 45, 79 (in Ukranian).

Dolishny, M. I. & Zludko, S. M. (1998). Lviv Ecological and Economic Scientific School, its outlook prin-ciples, creative achievements and modern problems. Regional economy, (4), 95 – 107 (in Ukranian).

Vernadsky, V. I. (1989). Biosphere and noosphere. Moscow: Science (in Russian).

Bachinsky, G. O. (1983). Social ecology is the science of the interaction of human society with nature. Bulle-tin of the USSR Academy of Sciences, (10), 68 -74 (in Ukranian).

Nazaruk, M. M. (2013). Social ecology: interaction between society and nature. Lviv: Ivan Franko Nation-al University (in Ukranian).

Podolinsky, S. A. (1880). Human labor and its relation to the distribution of energy. Word, April – May, 211 (in Russian).

Semeniuk, E. P. (2002). Philosophical foundations of sustainable development. Lviv: Playbill (in Ukranian).

The phenomenon of socio-natural systems. Outline - methodological essays. (2009). Kyiv: PARAPAN (in Ukranian).

Shabliy, O. I. (2001). Social geography: theory, history, Ukrainian studies. Lviv: Lviv National University Ivan Franko (in Ukranian).

Golubets, M. A. (2005). Introduction to geosociosystemology. Lviv: Polly (in Ukranian).

Kiselev, M. M., Gardashchuk, T. V., Zarubitsky, K. E. (2006). Ecological dimensions of globaliza-tion:monograph. Kyiv: PARAPAN (in Ukranian).

Mayer-Abih, K. (2004). Rebellion for Nature. From the environment to the community. Kyiv: Libra (in Ukranian).

Melnyk, V. P. (2010). Philosophy. Science. Technique: Methodological - worldview analysis monograph. Lviv: Ivan Franko Publishing Center (in Ukranian).

Petlin, V. M. (2016). The theory of natural territorial systems: in 4 volumes. Lviv: Ivan Franko National University (in Ukranian).

Semeniuk, E. P., Olyanyshen, T. V., Senkivsky, V. M., Melnikov, A. V. & Kotlyarevsky, Y. V. (2012). Ecologization of society: social role and modeling. Lviv: Ukr. Acad. printing (in Ukranian).

Harari, Yu. N. (2016). The person is smart. The history of mankind from the past to the future. Translate with English. J. Lebedenko. Kharkiv: Family Leisure Club (in Ukranian).

##submission.downloads##