Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія"

Рік заснування: 2005 рік 

Тематика: географічні та екологічні дослідження оточуючого середовища та збалансоване природокористування, методологічні підходи в екологічних дослідженнях, інноваційні дослідження, розробка інформаційних технологій дослідження охорони та захисту довкілля, вирішення проблем екологічної безпеки життєдіяльності людини, в тому числі технічниї питань безпеки життєдіяльності людини та охорони праці в галузі та інше.

ISSN 1992-4259 (Print)  

   ISSN 2415-7651 (Online)

    http://visnecology.univer.kharkov.ua/  

Свідоцтво  про державну реєстрацію: КВ № 21557-11457P від 21.08.2015

Вісник є фаховим у галузі географічних наук.де публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук - Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015

 

Періодичність: 2 рази на рік  

Мова видання: українська, російська, англійська  

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Головний редактор: Крайнюков Олексій Миколайович, д-р геогр. наук, проф.                                          

Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, канд. геог. наук, доц.

Відповідальний секретар: Уткіна Катерина Богданівна, канд. геогр. наук, доц.                                      

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи, 6, кімн. 473а, м. Харків, Україна, 61022     

Телефон: (057) 707-53-86, 707-56-36 

Власний сайт: http://visnecology.univer.kharkov.ua/

      

E-mail: visnykecology@karazin.ua   ecology.journal@karazin.ua


Зображення домашньої сторінки журналу