2015

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Екологія". Випуск 13

Зміст

НОВІ НАПРЯМИ, ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ОЦІНКА РІВНЯ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ ПЕСТИЦИДІВ, ЗНЕШКОДЖЕНИХ ФОТОХІМІЧНИМ МЕТОДОМ (рос.) PDF (Русский)
О. М. КРАЙНЮКОВ 9-13
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ БПЛА ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ПОСІВІВ PDF
А. Б. АЧАСОВ, А. О. АЧАСОВА, Г. В. ТІТЕНКО, О. Ю. СЕЛІВЕРСТОВ, А. О. СЄДОВ 13-18
МІНЛИВІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ДУНАЮ ЯК ЧИННИК ТЕРМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИХ ПОВІТРЯНИХ МАС (рос.) PDF (Русский)
А. В. ХОЛОПЦЕВ, Н. А. БЕРЛИНСКИЙ, В. Н. МОРОЗОВ 19-25
ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МІГРАЦІЇ РЕЧОВИН У МЕЖАХ ВОДОЗБОРІВ МЕТОДОМ ҐРУНТОВИХ МІКРОКАТЕН (НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ РІЧКИ СЛУЧ) PDF
Д. В. ЛИКО, В. О. МАРТИНЮК, С. М. ЛИКО, Н. О. ОСНИЦЬКА, К. В. ЛИСЮК 26-38
ПРИНЦИП ОЦІНКИ ПИТОМОГО СЕЛІТЕБНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙНИ РІЧОК PDF
А. В. КОЛІСНИК 39-43
ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА ПІДСТАВІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ВОДОЗБОРІВ PDF
К. М. КАРПЕЦЬ 44-48
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ PDF
О. А. КАРАЇМ, З. В. ЛАВРИНЮК 49-53

ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОСИСТЕМ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТУ НА СТАН АТМОСФЕРИ МІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ (НА ПРИКЛАДІ м. ЛУЦЬК) PDF
М. В. БОЯРИН, І. М. НЕТРОБЧУК, Л. А. САВЧУК 54-59
СТАТИСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІНИ ЯКОСТІ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
С. М. ЮРАСОВ, О. А. АЛЕКСЄЄНКО 59-67
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН НА СТАН АГРОЕКОСИСТЕМ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
В. Г. ІЛЬЇНА, О. І. ЧЕРНЯКОВА 68-73
ОЦІНКА МАЛОПРОДУКТИВНИХ ТА НЕПРИДАТНИХ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ, ПРИЙНЯТИХ ПІД ЗАЛІСЕННЯ НА 2015 РІК PDF
А. А. ЛІСНЯК 74-80
ДЕФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ҐРУНТАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
С. В. ПОЛЯНСЬКИЙ 81-85
БАЛАНС ГУМУСУ ҐРУНТІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ PDF
М. О. ШАГУТА, Л. Д. ГУЛАЙ 86-90

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я PDF
А. В. ЧУГАЙ, А. В. КОЛІСНИК, О. В. ДЕМЯНЕНКО, С. Е. РОМАНЕНКО 91-97
УСТАНОВЛЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ НЕУТИЛІЗОВАНИМИ БАТАРЕЙКАМИ PDF
В. М. ОЛЕКСЕНКО, В. В. ОЛЕКСЕНКО 98-103

ЕКОЛОГІЧНА ТА ПРИРОДООХОРОННА ОСВІТА

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ШКОЛЯРІВ ЕКОЛОГО-ОСВІТНІМИ ЗАХОДАМИ НПП «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» PDF
А. В. ШУМІЛОВА 104-111

ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА»: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF (English)
G. TITENKO, М. KULYK, К. UTKINA, P. STYLES, J.L. WRIGHT, R. WESTWOOD 112-117