Редакційний штат

Редактори

Редактор1 НАКККіМ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

Редактор2 НАКККіМ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

Редактор3 НАКККіМ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine