Військова музеологія в період трансгресії суспільства з 1989 по 1991 рік

Автор(и)

  • Victor Karpov Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152959

Ключові слова:

військовий музей, збройні сили, СРСР, суспільство, цінності, трансгресія

Анотація

Метою статті є висвітлення діяльності військових музеїв у період зміни цінностей суспільства і трансформації державного устрою СРСР. Методологія. Основу стратегії дослідження склали методи спостереження, аналізу, порівняльного аналізу, що застосовуються за історико-хронологічним принципом, системний і комплексний підхід. Використання згаданих методів дослідження сприяло отриманню власних наукових результатів. Наукова новизна дослідження полягає у формулюванні та розробці актуальної теми, яка не отримала всебічного та об'єктивного висвітлення в науковому вимірі і досліджується вперше. Висновки. Стверджується, що військова музеологія у розглянутий період перебувала на шляху пошуку нової моделі діяльності військових музеїв, що було продиктовано змінами соціальних настроїв, політичної та економічної системи. Відзначається, що така модель була розробленаМузеєм історії Далекосхідного військового округу і полягала в наданні музею незалежності при прийнятті рішень з оперативного управління його діяльністю з метою посилення його соціальної ролі. Однак зміни ціннісних орієнтацій призвели до певного зниження ролі музеїв в суспільному процесі.

Біографія автора

Victor Karpov, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор історичних наук, завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи 

Посилання

Мокроусова О. До історії створення військового музею у Києві // Науковий вісник Національного музею історії України. Вип. 2. К. НМІУ. 2017.

Карпов В.В. 100 років з дня створення першого військово-історичного музею в Україні // Український військовий музей. К. НВІМУ, № 2. 2010.

Карпов В.В. Музейна справа у Збройних силах України (1996 – 2006). К. ЦМЗСУ. 2007. 96 с., іл.

T. Хойер Хансен. Музей как просветительское учреждение // Музей ЮНЕСКО, № 144. 1980.

Доминик Жаммо. Рентабельность и музей // Музей ЮНЕСКО, № 141. 1984.

Стивен Вуд. Музей воэнной истории в современных условиях // Музей ЮНЕСКО, № 149. 1986.

Личковах В.А. Трансгресія і художня творчість / В. Личковах. Дивосад культури: вмбрані статті з есте-тики, культурології, філософії мистецтв. – Чернігів, 2006.

Mokrousova O. Do іstorії stvorennja vіjs'kovogo muzeju v Kiєvі // Naukovij vіsnik Nacіonal'nogo muzeju іstorії Ukraїni. Vipusk 2. – K.: NMІU. 2017. [in Ukrainian]

Karpov V.V. 100 rokіv z dnja stvorennja pershogo vіjs'kovo-іstorichnogo muzeju v Ukraїnі // Ukraїns'kij vіjs'kovij muzej – K.: NVІMU. № 2. 2010. [in Ukrainian]

Karpov V.V. Muzejna sprava u Zbrojnih silah Ukraїni (1996 - 2006). – K.: CMZSU. 2007. – 96 s., іl. [in Ukraine]

T. Hojer Hansen. Muzej kak prosvetitel'skoe uchrezhdenie // Muzej JuNESKO, № 144. 1980. [in Russian]

Dominik Zhammo. Rentabel'nost' i muzej // Muzej JuNESKO, № 141. 1984. [in Russian]

Stiven Vud. Muzej voennoj istorii v sovremennyh uslovijah // Muzej JuNESKO, № 149. 1986. [in Russian]

Lichkovah V. Transgresіja і hudozhnja tvorchіst' / V. Lichkovah. Divosad kul'turi: Vibranі stattі z estetiki, kul'turologії, fіlosofії mistectva. – Chernіgіv, 2006. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія