Синергія технологій та культури в умовах розвитку цифрового суспільства

Автор(и)

  • Oleksandr Karpenko Національна академія державного управління при Президентові України, Ukraine
  • Tetiana Zaporozhets Національна академія державного управління при Президентові України., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.152963

Ключові слова:

сучасні інноваційні технології, штучний інтелект, цифрова культура, цифрове суспільство.

Анотація

Метою роботи є здійснення аналізу синергетичної взаємодії культури та сучасних інноваційних технологій в різних наукових сферах та визначення їх впливу на розвиток цифрового суспільства. Методологія дослідження. У дослідженні використано загальнонаукові методи порівняння, статистичного аналізу факторів та явищ, індуктивний та дедуктивний, аналізу та синтезу. Наукова новизна полягає в доведенні синергетичних тенденцій сучасних інноваційних технологій та культури, що призводить до зміни наших уявлень про світ та сутність природних процесів та явищ та створення основи для переведення у якісно новий стан рівня людських можливостей завдяки технологічним новаціям. Висновки. В результаті дослідження з’ясовано тісний взаємозв’язок сучасних технологій та культури, обґрунтовано їх вплив на розвиток сучасного цифрового  суспільства.

Біографії авторів

Oleksandr Karpenko, Національна академія державного управління при Президентові України

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій 

Tetiana Zaporozhets, Національна академія державного управління при Президентові України.

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій 

Посилання

Roco M.C. Coherence and Divergence of Megatrends in Science and Engineering / Converging Technolo-gies for Improving Human Performance NANOTECHNOLOGY, BIOTECHNOLOGY, INFORMATION TECHNOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE. – NSF/DOC-sponsored report. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. 482 p. URL: https://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf

Alvin Toffler. Creating a New Civilization: The Politics of the Third Wave. Front Cover. /Alvin Toffler, Heidi Toffler/ Turner Pub., 1995 – Business & Economics. 112 p.

Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forcasting. N.Y.: Basic books, 1973.

Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World future soc. Wings to Human Ability / Government Commission on Information Technology. Sweden: Prime Minister's Office. 1994.

P. Drucker. Innovation and Entrepreneurship., 1985. 250 p.

M. Porat. The Information Economy: Development and Measurement. Wash., 1978. 274 р.

Porter M. E., Kramer M. R. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility // Harvard Business Review, December 2006, p. 78-92.

About Improving connectivity and access. URL: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en

The European Commission. Official web-site. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/

Fichman R.G. Going beyond the dominant paradigm for information technology innovation research: emerging concepts and methods. J Assoc Inf Syst, 2015. № 5(8), 314-325 p.

Карпенко О. Цифрова культура: соціальна сутність та комунікативні складові. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2018. № 2. С. 51-54.

Roco M.C. (2003) Coherence and Divergence of Megatrends in Science and Engineering / Converging Technologies for Improving Human Performance NANOTECHNOLOGY, BIOTECHNOLOGY, INFORMATION TECHNOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE. – NSF/DOC-sponsored report. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 482. Retrieved from: https://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf [in English].

Toffler Alvin. (1995) Creating a New Civilization: The Politics of the Third Wave. Front Cover. /Alvin Toffler, Heidi Toffler/ Turner Pub. Business & Economics [in English].

Bell D. (1973) The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. N.Y.: Basic books. [in English].

Masuda Y. (1994) The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World future soc. Wings to Hu-man Ability / Government Commission on Information Technology. Sweden: Prime Minister's Office. [in English].

Drucker P. (1985) Innovation and Entrepreneurship,= [in English]..

Porat M. (1978) The Information Economy: Development and Measurement. Wash. [in English].

Porter M. E., Kramer M. R. (2006) Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility // Harvard Business Review, December, 78-92 [in English].

About Improving connectivity and access. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en [in English].

The European Commission. Official web-site. Retrieved from: https://ec.europa.eu/digital-single-market/

Fichman R.G. (2015) Going beyond the dominant paradigm for information technology innovation re-search: emerging concepts and methods. – J Assoc Inf Syst. № 5(8), 314-325. [in English].

Karpenko O. Digital culture: social essence and communicational constituents /О. Karpenko, V. Namestnik // Bulletin of the National Academy of Leaders of Culture and Arts, 2018. - No. 2 - P. 51-54. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія