СИСТЕМА КРІСТІН ЛІНКЛЕЙТЕР ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ ЕСТРАДНОГО ВОКАЛУ

Автор(и)

  • Alla Popova ПВНЗ “Київський університет культури”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153060

Ключові слова:

естрадний вокал, техніки естрадного вокалу, Крістін Лінклейтер, розвиток та постановка голосу, вокальна орфоепія.

Анотація

Мета роботи. Дослідженням передбачається здійснення аналізу техніки естрадного вокалу за системою Крістін Лінклейтер, враховуючи роль даної методики у постановці голосу та подальшому розвитку виконавчої майстерності естрадного співака. Методологія дослідження ґрунтується на розробках К. Лінклейтер та Л. Романової, які поєднують аспекти музикознавства, педагогіки та культурології. Наукова новизна. Більшість методик розвитку техніки естрадного виконавства концентрується на роботі з виконанням вправ, головною метою яких є тренування саме м’язів для того, щоб вокаліст оволодів своїм голосом. Але методика К. Лінклейтер пропонує звертати увагу й на мислення виконавця, а також розмежування емоційної та раціональної сторін естрадного вокалу, через те, що протиріччя між технічним та емоційним співом вже стали класикою. Перший варіант дослідниця відносить до раціонального співу. Висновки. Оволодіння майстерністю естрадного виконавства є складним завданням, яке часто не оцінюється адекватно. Через це можна констатувати брак висококваліфікованих вокалістів-естрадників. Техніка співака-естрадника ґрунтується на поєднанні елементів акторської та вокальної майстерності. Важливою є також вимога доступності виконуваних творів для сприйняття широкою публікою, що передбачає високий рівень оволодіння орфоепічними нюансами, роботу над дикцією та іншими особливостями сценічної мови. Шотландський вокальний тренер Крістін Лінклейтер, зокрема, пропонує застосовувати розроблений нею комплекс методик й у розвитку техніки естрадного вокалу. Дослідниця наголошує на існуванні ряду негативних факторів, які необхідно подолати для успішного оволодіння специфікою естрадного виконавства. Серед головних ідей її методики: мета розслаблення м’язів, робота з голосовими зв’язками та м’язами, які беруть участь у процесі звуковидобування, тренування контролю емоцій та ясності мислення співака, без чого, на думку К. Лінклейтер, неможливий розвиток техніки вокаліста.  

Біографія автора

Alla Popova, ПВНЗ “Київський університет культури”

народна артистка України, доцент, завідувач кафедри музичного мистецтва

Посилання

Арутюнова А. Б. Профессиональные аспекты подготовки эстрадных исполнителей (вокалистов). Известия Волгоградского педагогического университета. 2011. №8(62). С. 94–98.

Васильев Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009. 416 с.

Коробка В. И. Вокал в популярной музыке: метод. пособие / М-во культуры СССР, Всесоюз. науч.-метод. центр, Студия попул. музыки «Рекорд». М., 1989. 44 с.

Линклейтер К. Освобождение голоса. URL: http://school4you.ru/download/orator(2)/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA.

Стулов И. Х. Некоторые особенности работы с голосами эстрадных певцов. Сборник научно-методических статей каф. пения и хорового дирижирования МПГУ. Вып. 2. М., 2013. С. 58–62.

Романова Л. В. Школа эстрадного вокала. СПб.: Лань, 2007. 40 с.

Якушева О. Р. К вопросу о специфике эстрадного пения. Вестник Костромского государственного университета. 2008. №2. С. 72–74.

Balancing Acts. Anne Bogart and Kristin Linklater: Debate the current trends in American actor-training. Retrieved from https://web.archive.org/web/20060105230346/http://www.tcg.org/am_theatre/at_articles/AT_Volume_18/Jan01/jan01_bogart_linklater.html.

Linklater К. Freeing the Natural Voice. URL: https://ru.scribd.com/document/285967926/Linklater-Freeing-the-Natural-Voice-pdf.

Arutyunova, A.B. (2011). Professionalnyye aspekty podgotovki estradnykh ispolniteley (vokalistov). Izvestiya Volgogradskogo pedagogicheskogo universiteta, 8(62), 94–98 [In Russian].

Balancing Acts. Anne Bogart and Kristin Linklater: Debate the current trends in American actor-training. Retrieved from https://web.archive.org/web/20060105230346/http://www.tcg.org/am_theatre/at_articles/AT_Volume_18/Jan01/jan01_bogart_linklater.html.

Vasilyev, Yu.A. (2009). Stsenicheskaya rech: ritmy i variatsii. Saint-Petersburg, Izd-vo SPbGATI [In Russian].

Korobka, V.I. (1989). Vokal v populyarnoy muzyke: metod. Posobiye. M-vo kultury SSSR. Vsesoyuz. nauch.-metod. tsentr. Studiya popul. muzyki «Rekord». Moscow [In Russian].

Linklater, К. Freeing the Natural Voice. Retrieved from https://ru.scribd.com/document/285967926/Linklater-Freeing-the-Natural-Voice-pdf.

Linkleyter, K. Osvobozhdeniye golosa. Retrieved from http://school4you.ru/download/orator(2)/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8D%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%9A.%20-%20%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%90%20-%201.pdf.

Stulov, I.Kh. (2013). Nekotoryye osobennosti raboty s golosami estradnykh pevtsov. Sbornik nauchno-metodicheskikh statey kaf. peniya i khorovogo dirizhirovaniya MPGU, 2, 58 – 62 [In Russian].

Romanova, L.V. (2007). Shkola estradnogo vokala. Saint-Petersburg, Lan [In Russian].

Yakusheva, O.R. (2008). K voprosu o spetsifike estradnogo peniya. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta, 2, 72–74 [In Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство