ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ МАШИННОЇ ВИШИВКИ ТА СУЧАСНИХ ВИШИВАЛЬНИХ АВТОМАТІВ

Автор(и)

  • Anastasia Varyvonchyk Київський університет ім. Бориса Грінченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153073

Ключові слова:

традиції, художня промисловість, вишивальні машини, перфокарта, машина-автомат

Анотація

Метою дослідження є висвітлення обставин виникнення та відстеження історичного еволюційного унікального українського художнього промислу, відомого як вишивка, машинна вишивка та сучасні вишивальні автомати. Методологія дослідження ґрунтується на використанні спостережень мистецтвознавчого, історичного, та культурологічного аналізу. Наукова новизна полягає у розкритті фактів про вишивки, які у подальшому сприяли розвитку машинної вишивки, а згодом і розвитку індустрії вишивального виробництва з виникненням вишитих виробів завдяки сучасним вишивальним автоматам. Аналізуючи історичний розвиток художньої промисловості, яка працювала з виготовленням вишитих виробів можемо зробити такі висновки, що з 80-х років ХХ століття на території України деколи зустрічались вишиті вироби, які виконувались на вишивальних автоматах, частіше це були речі одягу, білизна тощо. Цей процес осучаснення і розвиток індустрії виробництв вишивального спрямування витісняють речі, що виконувались майстринями-вишивальницями багато років.

Біографія автора

Anastasia Varyvonchyk, Київський університет ім. Бориса Грінченка

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 

Посилання

Варивончик А. В. Традиционные и новые мотивы в творчестве «самодеятельных» мастеров вышивания в Украине / А. В. Варивончик International Academy of Science and Higher Education. Global trends of development of ethnic languages in the context of providing International communications eer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXXIII International Research and Practice Conferenceand II stage of the Championship in Philology, London, June 26 – July 02, 2014. – P. 59.

Довершена майстерність : об’єднання майстрів полтавської традиційної та сучасної полтавської ви-шивки [Електронний ресурс] // Назва з екрана: http://www.vushuvanka.pl.ua/index.php. – Дата доступу: 23.10.16

Історія швацьких машин від Адама до Зінгера [Електронний ресурс] Назва з екрана: http://zoom.cnews.ru/publication/item/2419/2 – Дата доступу 06.05.2017 р.

Ярмарка мастеров [Електронний ресурс] // История машинной вышивки, или Кто придумал эту чудо-машину: інтернет-вид. Название с экрана: https://www.livemaster.ru/topic/1935681-istoriya-mashinnoj-vyshivki-ili-kto-pridumal-etu-chudo-mashinu – Дата доступу:11.08.2016 р.

Художні промисли України : [альбом] / Н.Н. Киселева, Т.В. Кара-Васильєва, Т.В. Придатко. Київ : Мис-тецтво, 1979. 253 с. : іл.

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного (М 21; №0-134390). Промисловість різних облостей України, світлини праці майстрів, художників на виробництвах художньої промисловості УССР.

Varyvonchyk A. Traditional and new motifs in the work of "amateur" masters of embroidery in Ukraine / A. Varyvonchyk International Academy of Science and Higher Education. Global trends of development of ethnic languages in the context of providing International communications eer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXXIII International Research and Practice Conferenceand II stage of the Championship in Philology, London, June 26 – July 02, 2014. – P. 59.

Perfect mastery : of association of masters of Poltava traditional and modern Poltava embroidery [Electronic resource] // Name from ekran: http://www.vushuvanka.pl.ua/index.php. – Date of access: in 23.10.16.

History of sewing machines is from Adam to Zінgеr [Electronic resource] / Name from ekrana: http://zoom.cnews.ru/publication/item/2419/2 – Date of access: in 06.05.2017.

Fair of masters [Electron resource] // History of machine embroidery, or Who invented this miracle machine: the Internet-view. Name from ekran: https://www.livemaster.ru/topic/1935681-istoriya-mashinnoj-vyshivki-ili-kto-pridumal-etu-chudo-mashinu – Date of access:in 11.08.2016.

Artistic trades of Ukraine : [album] / N.N. Kissel, T.V. Kara-Vasil'eva, T.V. Pridatko. Kyiv : Art, 1979. 253 s. : il.

Central state kinofotofonoarkhiv Ukraine of the name of G. S. Pshenichnogo (Mcode 21; 10-134390). Industry of different oblostey Ukraine, picture of labour of masters, artists, is on the productions of artistic industry of USSR.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство