Київська флейтова виконавська школа: базові засади

Автор(и)

  • Anton Kushnir Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153096

Ключові слова:

флейта, постановка, музичне виконавство, Київські музичні традиції.

Анотація

Мета статті полягає у розкритті технологічних складових виконавського аспекту Київської флейтової школи. Методологія дослідження базується на взаємозв’язку таких методів як історико-описовий та індуктивний. Ряд положень ґрунтується на результатах узагальнення емпіричних спостережень, а також власному виконавському та педагогічному досвіді автора статті. Наукову новизну роботи обумовила необхідність систематизації уривчастих відомостей про історію Київської флейтової школи та творчий доробок її представників, дослідження теоретичних принципів у контексті світових виконавських традицій. Висновки. Вірно поставлений виконавський апарат є динамічним утворенням, компоненти якого знаходяться між собою у складній залежності. Безперервний процес досягнення їх абсолютної, гармонійної взаємодії потребує тривалої, осмисленої, теоретично обґрунтованої роботи. Спрямованість цього процесу забезпечують традиції та самобутність виконавських шкіл, сталість та системність діяльності їх провідних представників.

Біографія автора

Anton Kushnir, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дерев’яних духових інструментів

Посилання

Андрей Проценко: Жизнеописание. Воспоминания / [Сост. и коммент.: И. Д. Гамкало, Л. А. Проценко]. М. : Музыкальная Украина, 1990. 286 с.

Апатский В. Н. Основы теории методики духового музыкально-исполнительского искусства. М. : НМАУ им. Чайковского, 2006. 432 с.

Диков Б. А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М. : Музгиз, 1962. 116 с.

Иванов В. Д. Словарь музыканта-духовика. М. : Музыка, 2007. 128 с.

Кушнир А. Я. Профессор В. С. Антонов: специфика педагогических принципов / Режим доступа: http://uasol.com/index.php?aid=3355

Терехин Р. П., Апатский В. Н. Методика обучения игре на фаготе. М. : Музыка, 1988. 208 с.

Quantz J. J. Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spilen. Reprint der Ausgabe Berlin, 1752. Mit einem Vorwort von H.-P. Schmitz. Mit einem Nachwort, Bemerkungen, Ergänzungen und Registern von H. Augsbach. 4 Auflage. Kassel: Bärenreiter-Verlag. Karl Vötterle GmbH & Co. KG, 2004. 424 S.

Andrey Protsenko: Life Description. Reminiscence/ [Edited by: I. D. Gamkalo, L. A. Protsenko]. M. : Musial Ukraine, 1990. 286 p. [in Russian].

Apatsky V. N., Main question in theory of methodic of wind instruments performance. M. : Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. 2006. 432 p. [in Russian].

Dikov B. A., Methodic of teaching the wind instruments. M. : Muzgiz, 1962. 116 p. [in Russian].

Ivanov V. D., Musical wind instrumental dictionary. M. : Music, 2007. 128 p. [in Russian].

Kushnir A. Ya., Prof. V. S. Antonov: Specifics of pedagogical principals. Link: http://uasol.com/index.php?aid=3355 [in Russian].

Teryokhin R. P., Apatsky V. N., Methodic of teaching the bassoon. M. : Music. 1988. - 208 p. [in Russian].

Quantz J. J. VersucheinerAnweisung, die Flötetraversierezuspilen. Reprint der Ausgabe Berlin, 1752. MiteinemVorwort von H.-P. Schmitz. MiteinemNachwort, Bemerkungen, Ergänzungen und Registern von H. Augsbach. 4 Auflage. Kassel: Bärenreiter-Verlag. Karl Vötterle GmbH & Co. KG, 2004. 424 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство