Українські конкурси виконавців в світовому культурному просторі

Автор(и)

  • Mariia Pukhlianko Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153112

Ключові слова:

конкурси, фортепіано, музичне виконавство, молоді піаністи

Анотація

Мета статтівідтворення цілісної картини українського конкурсного руху як складової глобальної конкурсної системи і визначення напрямків його подальшого вдосконалення. Методологія дослідження базується на взаємозв'язку таких методів як історико-описовий та індуктивний. Ряд положень ґрунтується на результатах узагальнення емпіричних спостережень, а також власному виконавському та педагогічному досвіді автора статті. Наукова новизна роботи полягає у виявленні історичних закономірностей заснування та проведення виконавських змагань піаністів в Україні. Висновки. Незаперечним є взаємозв'язок процесів політичних, економічних, соціальних та ін. Культурні явища, в тому числі і виконавські конкурси, їх активізація – це своєрідна реакція, засіб протидії як потрясінням державного, міжнародного масштабу, так і стагнації.

Біографія автора

Mariia Pukhlianko, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри спеціального фортепіано № 2

Посилання

Баренбойм Л. Эмиль Гилельс. Творческий портрет артиста. М. : Советский композитор, 1990. 263 с.

Давидовський К. Ю. Творча діяльність Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра у формуванні куль-турного мистецького середовища Києва (1991-2010 рр.) : автореф. дис. ... кандидата мистецтвознавства : спец. 26.00.01 – Теорія та історія культури. К., 2012. 20 с.

Зильберман Ю., Смилянская Ю. Киевская симфония Владимира Горовица. К., 2002. 412 с., ил.

Константинова Е. Конкурс Лысенко: попытка №4 // Дзеркало тижня. Україна. К., 16 листопада 2012. Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/CULTURE/konkurs_lysenko_popytka_4.html

Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0430-07

Хентова С. Эмиль Гилельс. М. : Гос. муз. изд-во, 1959. 183 с.

http://www.competition.kiev.ua

http://www.horowitzv.org

Barenboim L. Emil Gilels. Creative portrait of the artist. M. : Soviet composer, 1990. 263 p. [in Russian].

Davydovsky K. Yu. Creative activity of the Kyiv Institute of Music named after. R. Glier in the formation of the cultural artistic environment of Kiev (1991-2010): author's abstract. dis. candidate of art studies: specialist. 26.00.01 - Theory and history of culture. K., 2012. 20 p. [in Ukrainian].

Zilberman U., Smilyanskaya U. Kiev Symphony of Vladimir Horowitz. K., 2002. 412 p., ill. [in Russian].

Konstantinova E. Lysenko Competition: Attempt # 4 // Dzerkalo Tyznya. Ukraine. K., November 16, 2012. Access mode: http://gazeta.zn.ua/CULTURE/konkurs_lysenko_popytka_4.html. [in Russian].

The Regulations on the International Music Competition named after Mykola Lysenko. Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0430-07 [in Ukrainian].

Khentova S. Emil Gilels. M. : State. music publishing house, 1959. 183 p. [in Russian].

http://www.competition.kiev.ua

http://www.horowitzv.org

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство