ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: МIСТЕРIАЛЬНА «ФОРМУЛА» ВИРАЖЕННЯ ГЛИБИНИ Й НЕЗМIРНОСТI ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ

Автор(и)

  • Svetlana Shumakova Харківська державна академія культури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153119

Ключові слова:

смислова організація містеріальної структури, мистецтво театру як «священнодійство», ціннісно-змістовні параметри.

Анотація

Мета роботи — розширити область осмислення містеріального виміру мистецтва театру в сукупності смислів, які перебувають в процесі постійного народження, зростання, трансформації і заміни новими в сенсі глибини розкриття трансцендентного, смисловідтворення як повного взаємного проникнення і вільної солідарності духовних і матеріальних, ідеальних і реальних сутностей. Методологічну основу дослідження складає фундаментальна філософсько-теоретична і культурологічна традиція західноєвропейської і вітчизняної думки, що включає розвиток свідомості в загальний процес культурно-історичного буття в його глибинних підставах: через трансформацію «життєсмислів», а ідея містеріального трактується як інтерпретуюча ціннісно-сутнісні шари і аспекти буття. Осмислення містеріального з точки зору трансгресивної сутності — змістовий центр, навколо якого рухається осягнення його духовної природи і обріїв. Методологічна стратегія передбачає єдність культурологічного, мистецтвознавчого, аксіологічного підходів і спирається на загальнонаукові методи аналізу і синтезу,зумовлюючи розширення оптик аналітики і розуміння глибинної смислової структури містеріального. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні смислової організації містеріального виміру мистецтва театру, означення його енергетично-формотворчих складових й ціннісно-змістових характеристик в контексті аспектів існування й прояву містеріальності. У висновках сформульовано твердження: примат духовного над емпірично конкретним постає аксіологією концептуальних обґрунтувань містеріального, що може служити парадигмою сходження людини до бажаної точки, де Бог, де Дух, де є сакральне, яке лежить за межами розгортання метафізичного простору, в якому відкриваються нові шари смислотворення, що й вибудовує усвідомлення свого місця в світі, розуміння сенсу тези: «поставати одухотвореною людиною».

Біографія автора

Svetlana Shumakova, Харківська державна академія культури

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри режисури

 

Посилання

Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. URL: ftp://www.fedy-diary.ru/html/042011/24042011-06a.html (дата обращения: 28.06.2018).

Мейер А. А. Философские сочинения. Париж: La Presse Libre, 1982. 471 с.

Milbank J. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Oxford, UK, Cambridge, US: Blackwell, 1990. 443 р.

Söderblom N. Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen über die Anfänge der Religion. Leipzig: I. C. Hinrichs, 1916. 398 s.

Rorti R., Vattimo G. The Future of Religion. New York: Columbia University Press, 2005. 89 р.

Мишель Фуко в интервью Алена Бадью 1965 года. 2012. URL: ftp:// theoryandpractice.ru/posts/5556-cheloveka-na-samom-dele-ne-sushchestvuetmishel-fuko-o-tom-chto-takoe-psikhologiya (дата звернення: 28.06.2018).

Kaiua, R. (2011). Mif i chelovek. Chelovek i sakral'noe. Retrieved from http:// www.fedy-diary.ru/html/042011/24042011-06a.html [in Ukrainian].

Meier, A.A. (1982). Filosofskie sochineniya. Parizh: La Presse Libre [in France].

Milbank, J. (1990). Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Oxford, UK, Cambridge, US: Blackwell [in UK].

Söderblom, N. (1916). Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen über die Anfänge der Religion. Leipzig: I. C. Hinrichs [in Germany].

Rorti, R. & Vattimo G. (2005). The Future of Religion. New York: Columbia University Press, [in USA].

Mishel' Fuko v interv'yu Alena Bad'yu 1965 goda. (2012). Retrieved from http://theoryandpractice.ru/posts/5556-cheloveka-na-samom-dele-ne-sushchestvuet-mishelfuko-o-tom-chto-takoe-psikhologiya [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство