КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРГІЯ БОРТКЕВИЧА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Yevhen Levkulych Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153128

Ключові слова:

творчість Сергія Борткевича, фортепіанне виконавство, піаніст, композитор, творчий портрет.

Анотація

Мета роботи полягає у вивченні концертної та виконавської діяльності знаного у світі композитора та піаніста Сергія Борткевича як складової культуротворчих процесів першої половини ХХ століття. Методологічна база дослідження ґрунтується на використанні методу історизму, а також структурного та описового методів дослідження. Звернення до першого зумовлене необхідністю оцінки певного відрізку діяльності митця та його історико-культурологічного осмислення. Крім того, звернення до структурного методу зумовлене тим, що у дослідженні відбувається цілісне осмислення піаністичної складової творчого портрету Сергія Борткевича. Таким чином, описовий метод використовується нами у якості допоміжного методу при аналізі концертів композитора. Наукова новизна дослідження полягає у вивченні концертної виконавської діяльності Сергія Борткевича як піаніста. Вперше у межах вітчизняного та світового «борткевичезнавства» здійснено звернення до європейських періодичних видань першої половини ХХ століття з метою дослідження концертної діяльності митця, а також місця, яке займала його творча діяльність у європейському культурному просторі того часу. Висновки: аналіз архівних історичних матеріалів початку ХХ століття показав, що митець займав стійке положення у європейській музичній культурі зазначеного періоду. Не зважаючи на неоднозначну рецепцію сучасників, він продовжив концертну діяльність як популяризатор власних творів. Зважуючи на сказане, стверджуємо, що виконавська та композиторська діяльність Сергія Борткевича є невід'ємними взаємодоповнюючими частинами його творчої індивідуальності, що робить неможливим подальше дослідження творчої спадщини митця без урахування його концертно-виконавської діяльності.

Біографія автора

Yevhen Levkulych, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського

аспірант кафедри теорії та історії культури

Посилання

Дон-Диез. Музыкальные заметки. (Концерт С. Борткевича) // Южный край. 1910. 15 дек.

Левкулич Є. О. Творчий портрет Сергія Борткевича-піаніста // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка “Музикознавчий універсум” : наук. збірка. Львів, 2016. № 38-39. С. 229–240.

Леонидов. Концерт С. Борткевича // Южный край. 1904. 18 февр.

Чередниченко О. В. Фортепианное творчество Сергея Борткевича в свете классико-романтической традиции: дисс. … канд. искусствоведения: спец. 17.00.03 «Музыкальное искусство»/ Харьковский государствен-ный университет искусств им. И. П. Котляревского. Харьков, 2008. 297 с.

A. S., (1905). Das zweite Concert des Philharmonischen. Berliner Börsenzeitung. No. 573, December 7. P. 10.

Schmidt H., (1908). Konzert. Rigasche Rundschau. Riga, Latvijas Republika. No. 78, April 3. P. 6.

Schultze A., (1907). Musikbriefe und Berichte. Deutsches Reich. Berlin. Musikalisches Wochenblatt. Leipzig, German. No. 5, Januar 31. pp. 115–116.

Soldano A., (2015), Il Confine dell’ Ingano. Sergei Bortkiewicz. Bari, Italy : Florestano edizioni, 320 p.

Thadani B., (2007). Recollections, letters and documents of Sergei Bortkiewicz. 3rd ed. Winnipeg, Canada : Cantext Publications, 90 p.

Don-Diez. (1910). Muzykalnye zametki. (Kontsert S. Bortkevicha). Yuzhnyy kray. 15 dek. [in Russian].

Levkulych, Y. O. (2016). Creative portrait of S. Bortkiewicz-pianist [Tvorchyj portret S. Bortkevycha-pianista], Musicology universe [Muzykoznavchyj universum]. Lviv : LNMA im M. V. Lysenka, vol. 38–39, pp. 229–240 [in Ukrainian].

Leonidov. (1904). Kontsert S. Bortkevicha. Yuzhnyy kray. 18 fevr. [in Russian].

Cherednichenko, O. (2008). Fortepiannoe tvorchestvo Sergeya Bortkevicha v svete klassiko-romanticheskoy traditsii [Piano works of Sergei Bortkiewicz in the light of the Classic-Romantic tradition]: diss. … kand. iskusstvovedeniya: spets. 17.00.03 «Muzyikalnoe iskusstvo»/ Harkovskiy gosudarstvennyiy universitet iskusstv im. I. P. Kotlyarevskogo. Harkov, 297. [in Russian].

A. S. (1905). Das zweite Concert des Philharmonischen. Berliner Börsenzeitung. No. 573, December 7. P. 10. [in English].

Schmidt H. (1908). Konzert. Rigasche Rundschau. Riga, Latvijas Republika. No. 78, April 3. P. 6. [in Russian].

Schultze A. (1907). Musikbriefe und Berichte. Deutsches Reich. Berlin. Musikalisches Wochenblatt. Leipzig, German. No. 5, Januar 31. pp. 115–116. [in Russian].

Soldano A. (2015), Il Confine dell’ Ingano. Sergei Bortkiewicz. Bari, Italy : Florestano edizioni, 320 p. [in Russian].

Thadani B. (2007). Recollections, letters and documents of Sergei Bortkiewicz. 3rd ed. Winnipeg, Canada : Cantext Publications, 90 p. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство