DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2019.191329

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ

Олена Косінова

Abstract


Мета роботи - розкрити сутність процесу упровадження корпоративної культури в системі естетичної спрямованості професійної підготовки телеведучих. Методологія дослідження передбачає комплексний підхід із застосуванням аналітичного, системного методів, компаративного, що дозволяє зрозуміти, що ідеал мистецької освіти потребує змістовного наповнення, створення оптимальних умов для корпоративної культури в системі ес- тетичного життя студентів вишу культури і мистецтв. Наукова новизна роботи полягає в актуалізації концепту корпоративної культури у контексті та зв‘язку з формуванням професійної підготовки телеведучих. Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що в умовах творчого вишу впровадження естетичної спрямо- ваності професійної підготовки студентів здійснюється шляхом формування особистості митця з гармонійно по- єднаними професійними, морально-естетичними, психологічними якостями і забезпечується цілеспрямованою навчально-виховною діяльністю. Найважливішими естетичними якостями в процесі формування корпоративної складової естетичної підготовки майбутніх телеведучих є такі: повага до історії, культури, гідності, етичних ідеалів кожного народу; інтерес до національної мови, звичаїв, традицій, а також наявність почуттів взаємної толерант- ності та делікатності як стосовно національно «іншого» менталітету, духовних цінностей, так і носіїв іншої культу- ри та думок , що не співпадають з власними.