DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2019.191337

ПОЛТАВСЬКА ТРАДИЦІЙНА ВИШИВКА

Валентина Титаренко

Abstract


Мета роботи. Дослідження пов‘язане з розкриттям особливостей полтавської традиційної вишивки. Ме- тодологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, об‘єктивізму, порівняльного аналізу, узагальнення і синтезу фактів, спрямованих на утвердження національної самобутності українців. Наукова новизна роботи по- лягає в аналізі та висвітленні особливостей полтавської традиційної вишивки, її колористики та семантики, твор- чого доробку відомих полтавських мисткинь. Висновки. У результаті дослідження встановлено, що серед поши- рених видів народних художних промислів Полтавщини провідне місце займає вишивка. Візитівкою Полтавщини є вишивка "білим по білому". Особливістю полтавських вишивок є гармонійне поєднання рослинного та геометрич- ного орнаментів із використанням широкого арсеналу технік, що зумовлює велике розмаїття мотивів у орнамен- тах.