DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2019.191342

ПРАВОСЛАВНИЙ ЖИВОПИС І НЕВІДОМИЙ МАЛЮНОК М. ВРУБЕЛЯ

Марина Бардік

Abstract


Мета статті – введення в науковий обіг і атрибуція невідомого малюнка М. Врубеля, виявлення зв‘язку малюнка з іншими творами художника. Методологія. У роботі використано комплекс методів: дедукції та порівняння, біографічний, компаративний, а також мистецтвознавчий аналіз, зокрема семантичний і стилістичний, емпіричне спостереження для атрибуції малюнка та включення його в контекст спадщини М. Врубеля. Наукова новизна. Введено в науковий обіг і атрибутовано малюнок М. Врубеля з колекції В. Є. Перевальського. Визначе- но вплив твору на тему панно із серії «Часи дня». Досліджено семантичний і стильовий зв‘язок малюнка з мону- ментальним живописом художника в Кирилівській церкві Києва. Доповнено спадщину М. Врубеля. Висновки. Ат- рибуція твору: «Врубель М. Пробудження. Портрет Надії Забели-Врубель, дружини художника. Харків. 1896 (вересень – грудень). Папір, графітний олівець. 29 х 38,5 см. Із колекції В. Є. Перевальського. Київ». Тему про- будження М. Врубель використав для створення панно «Ранок» (1897). Обличчя дружини художник трактував як лик архангела Гавриїла (1884), написаного ним в Кирилівській церкві Києва. Образи дружини і архангела мають спільну семантико-стильову основу. Благовіщення, початок спасіння людства, асоціювався у М. Врубеля з новим етапом в житті і творчості, пов‘язаним з дружиною Н. Забелою-Врубель.