DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2019.191357

ФОРМУВАННЯ СТАНДАРТНОЇ ТА ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ПРОГРАМ У СИСТЕМІ КОНКУРСНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ В НІМЕЧЧИНІ

Тетяна Павлюк

Abstract


Мета статті – виявити особливості еволюціонування стандартної та латиноамериканської програм конку- рсного бального танцю в Німеччині (1910–1970-ті рр.); визначити специфіку трансформаційних процесів профе- сійної діяльності німецьких вчителів танців на початку ХХ ст. у контексті становлення єдиного танцювального сти- лю. Методологія дослідження. Застосовано системний підхід до вивчення специфіки формування стандартної та латиноамериканської програм конкурсного бального танцю. Для здійснення мети використано комплексні методи дослідження: історико-культурний (для розгляду історичної динаміки розвитку професії вчителя танців); історич- но-порівняльний (для вивчення процесу формування єдиного танцювального стилю представниками Англії, Франції та Німеччини); типологічний (для виявлення факторів впливу на процеси розробки та канонізації конкурс- ного бального танцю); системний (для вивчення зв‘язків простору танцювального мистецтва); компаративний (для порівняння структурних елементів танців), а також метод теоретичного узагальнення (для підведення підсумків дослідження). Наукова новизна. Вперше в історії вітчизняного мистецтвознавства розглянуто та проаналізовано діяльність конгресу Міжнародної організації вчителів танців у Відні (1911 р.) та виявлено вплив німецьких вчителів на формування єдиного танцювального стилю в системі конкурсного бального танцю. Розглянуто навчальну про- граму затверджену Асоціацією німецьких вчителів танців в якості апробації рішень Віденського конгресу. Дослі- джено специфіку формування європейської та латиноамериканської програм в системі конкурсного бального тан- цю в Німеччині та виявлено вплив німецьких танцюристів на розробку і канонізацію нових версій бальних танців. Висновки. Внаслідок активізації професійної та організаційної діяльності вчителів танців за ініціативи німецьких танцювальних об‘єднань на початку 1910-х рр., було затверджено рішення про доцільність формування єдиного танцювального стилю в системі конкурсного бального танцю на міжнародному рівні. Дослідження особливостей проведення регіональних змагань та національних чемпіонатів бальних танців у Німеччині в 1910–1970-ті рр. за- свідчує специфіку процесу становлення в країні стандартної та латиноамериканської програм. Значний вплив на популяризацію в Німеччині латиноамериканських танців мали показові виступи французьких танцюристів. Розро- блені німецькими танцюристами варіанти бальних танців – «Віденський вальс» (П. Кребс) та «Танго» (Ф. Кемп) лишаються традиційними в європейській програмі й на сучасному етапі.