DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2019.191364

ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ СВЯТО-ІЛЛІНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В СУБОТОВІ У РОБОТАХ ХУДОЖНИКІВ

Ірина Солярська-Комарчук

Abstract


Метою дослідження є аналіз особливостей зображень Іллінської церкви з с. Суботів у живописних творах зарубіжних та вітчизняних художників XVIII – початку ХХ століть. Методологія дослідження полягає у застосу- ванні мистецтвознавчого, культурологічного та біографічного підходів для аналізу творів художників, котрі своїм зображенням Іллінської церкви наголошували на її культурно-мистецькій унікальності. Наукова новизна полягає у виявленні інтерпретації художніми засобами мистецької та історико-культурної цінності Свято-Іллінського храму як важливої пам‘ятки резиденції Б.Хмельницького. На основі розгляду творів художників О.Осипова, Т.Шевченка, К.Пржичиховського, С.Васильківського та етнографа де ля Фліза з‘ясовується архітектурна достовірність пам‘ятки (первинний вигляд, відсутність авторських домислів), котра є важливим фактором для проведення відновлюваль- но-реставраційних робіт, мистецтвознавчих та культурологічних досліджень. Висновки. Здійснений аналіз худо- жніх творів, присвячених богдановому храму у Суботові, засвідчує, що гравюра О.Осипова та акварель Т.Шевченка є найбільш точними у передачі первинного вигляду будівлі. Окрім того, вони демонструють особливу стилістику цієї архітектурної пам‘ятки, сформовану на основі переосмислення місцевих традицій храмового буді- вництва під впливом західноєвропейського бароко та тогочасних оборонних потреб.