DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191734

ЕВОЛЮЦІЯ МОДЕЛЕЙ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК СВІДЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Катерина Кириленко

Abstract


Мета статті полягає у розгляді еволюції моделей поширення інновацій від лінійної до системної в контексті трансформації поняття інноваційна культура, впливу системної моделі дифузії інновацій на формування інноваційної культури як новітньої культурної форми. Методологічна основа дослідження базується на використанні методів порівняльного та системного аналізу, перехресній взаємодії економічних та культурфілософських підходів. Наукова новизна дослідження полягає у порівнянні моделей інноваційного розвитку з етапами еволюції у науковому дискурсі поняття інноваційна культура. Висновки. Економічні моделі інноваційного розвитку обґрунтовують трансформацію інноваційної культури від розуміння її як характеристики людини, що пов’язана з особистісним та професійним становленням, до тлумачення інноваційної культури як характеристики та форми сучасної культури. Предметом подальшого вивчення науковців має стати диференціація інноваційної культури як характеристики сучасної культури та культурної форми, вивчення еволюції цих понять та їх впливу на економічний розвиток сьогодення.


Keywords


дифузія інновацій, лінійна модель поширення інновацій, системна модель поширення інновацій, інноваційна куль-тура

References


Chesbrough, H. and Appleyard, M. «Open Innovation and Strategy», California Management Review , 50(1), 2007, pp. 57-76.

Cooper R.G. Third-Generation New Product Processes. Journal of Product Innovation Management. January, 1994. Vol. 11, Issue 1. P. 3–14.

Kline S. J., Rosenberg N. An overview of innovation [Text]. The positive sum strategy: Harnessing technology for economic growth. edited by R. Landau & N. Rosenberg. Washington: National Academy Press,1986. 428 р.

Rothwell R. Towards the Fifth-Generation Innovation Process. International Marketing Review. 1994. Vol. 11, No 1 P. 7–31.

Saviotti P., Pyka A.. Generalized barriers to entry and economic development. Journal of Evolutionary Economics, Springer [Text]. 2011. Vol. 21(1). Febr. P. 29–52.

Wheelwright S.C., Clark K. B. Revolutionizing product development: quantum leaps in speed, efficiency, and quality. Free Press, 2011. 392 p.

Кен Робінсон. Освіта проти таланту. Сила творчості. Переклала з англ. Ганна Лелів. Львів: Літопис, 2017. 256 с.

Косенко О. П. Концептуальні положення відкрито-закритої моделі інноваційного процесу з інтелектуальною складовою. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2015. № 815. С. 215–224. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2015_815_29.

Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т. 2. СПб.: Университетская книга; 1998. 447 с.

Мелень О. В. Дослідження та аналіз розвитку моделей інноваційного процесу на промислових підприємствах. Вісник ЖДТУ. Сер. : Економічні науки. 2013. № 1 (63). С. 287-290.

Річард Флорида. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. К. : Наш формат, 2018. 432 с.

Янковська О. І. Еволюція моделей інноваційного процесу [Електронний ресурс]. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки: електрон. наук. фах. вид. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2009. № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/eui_2009_2_44.pdf.