DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191742

ПОВЕРНЕННЯ У МУЗИЧНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИДАТНОЇ НОТНОЇ ПАМ’ЯТКИ БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО

Валерія Шульгіна

Abstract


Мета роботи полягає у збереженні і введенні до наукового і культурного обігу, а також у музичний олімпійський простір нотної пам’ятки Бориса Лятошинського. Методологія дослідження - джерелознавчий, історіографічний - при опрацюванні наукової літератури і джерел для відтворення історичних реалій; порівняльно-історичний - для відстеження основних етапів розвитку конкурсного руху в Україні; біографічний - при з’ясуванні внеску українських митців у розвиток музичного олімпійського руху. Наукова новизна роботи полягає у поверненні до музичного обігу видатної нотної пам’ятки та теоретичному відображенні олімпійського руху в науковій літературі. Висновки. «Урочистий марш» Бориса Лятошинського став брендом музичної олімпіади і дає можливість поєднати різні епохи - 30-ті роки XX ст. та сучасність, показати тяглість музичного олімпійського руху в Україні. Подальші дослідження книжкових пам’яток України з метою збереження і введення до наукового і культурного обігу вітчизняної книжкової спадщини вважаємо перспективним напрямом розвитку вітчизняного мистецтвознавства та практики олімпійського музичного руху.