DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191750

МАТЕМАТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ЗВУКОРЕЖИСЕРА

Володимир Бєлявін

Abstract


Мета роботи – простежити представлення науково-технічних понять у сучасних працях з проблем звукорежисури та акустики. Інформаційна революція відкрила нові можливості у використанні комп’ютерних технологій в системі музичної освіти, а відтак підготовка спеціалістів ХХІ століття унеможливилась без оволодіння науково-технічними та фізико-математичними знаннями. Для досягнення мети застосовано методи теоретичного узагальнення фізико-математичних понять та порівняльного аналізу їх подання у навчальній літературі зі звукорежисури та акустики. Наукова новизна. Вперше проведено аналіз застосування фізико-математичної термінології в навчальних підручниках з підготовки звукорежисерів. Вперше запропонований послідовний ланцюжок «тематичних блоків знань», пов’язаних із класичними фізико-математичними уявленнями про звук, викладених у адаптованому вигляді. Висновки. Враховуючи тенденцію до математизації прикладних та гуманітарних наук, доцільно розробити та увести у навчальний процес підготовки студентів-звукорежисерів комплексний підхід до застосування фізико-математичних понять, внести до навчальних планів дисципліну «Науково-технічні основи звукорежисури» та створити відповідний посібник