DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191753

СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПАРТНЕРІВ У СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ

Ольга Бойко

Abstract


 

Мета статті - виявити сутність та особливості гармонізації взаємодії партнерів у спортивних бальних танцях. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні діалектичних принципів, що дали змогу розглянути мистецтво спортивного танцю як феномен, що змінюється і розвивається, а відтак вимагає розвитку і від партнерів у танці. Наукова новизна полягає в розкритті сутності та особливостей гармонізації взаємодії партнерів у спортивних бальних танцях. Висновки. Гармонійна взаємодія суб’єктів процесу створення танцю проявляється в узгодженості цілей і відповідності засобів, способів і займаної позиції контактуючих сторін, що сприяє продуктивному вирішенню соціально- й особистісно-значущих завдань, стимулює розвиток особистості і групи. Гармонійна взаємодія партнерів танцювальної пари - це емоційно сприятливий контакт танцівників, що характеризується узгодженням цілей, координацією зусиль, досягненням взаєморозуміння і взаємопроникнення, що виявляється в музикальності, пластичності рухів, дуетності і в здатності до спільної імпровізації при створенні емоційно-чуттєвого смислового образу і розкритті змісту малюнка виконуваного танцю. Гармонійність взаємодії танцюристів у парі залежить від рівня розвитку танцюристів як гармонійних особистостей. Структура особистості танцюриста набуває гармонійності не на основі пропорційного розвитку всіх її сторін, а в результаті максимального розвитку тих її здібностей, які створюють домінуючу її спрямованість, що надає сенс життю і діяльності. Основою ефективного виховання і навчання мистецтву спортивного танцю є розвинені первинні фізичні і музично-ритмічні здібності. На їх основі в подальшому можуть бути розвинені спеціальні здібності (музикальність, пластичність, дуетність і креативність), які в сукупності створюють передумови для формування гармонійної взаємодії танцюристів під час створення танцю