DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191756

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ ТИРАЖНИХ ГУТНИХ ВИРОБІВ АВТОРСТВА АНДРІЯ БОКОТЕЯ

Михайло Бокотей

Abstract


Мета роботи – виявити формотворчі, художньо-конструктивні та технологічні особливості малотиражної продукції Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики, запроектованої українським художником А. Бокотеєм. Методологія дослідження: використано методи історіографічного, біографічного, художнього аналізу, структурно-функціональний і стилістично-типологічний методи з метою визначення формотворчих і стилістичних особливостей проектів тиражних виробів, а також комунікативний метод. Наукова новизна. У статті проводиться аналіз стилістичних особливостей проектів декоративно-ужиткових виробів, запроектованих одним з найвідоміших українських художників – професором А. Бокотеєм. У мистецтвознавстві творчість художника розглядалась виключно в контексті аналізу образотворчих авторських композицій. Його проектна діяльність на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці (далі ЛЕКСФ) не була опрацьована науково. Висновки. Склоцех ЛЕКСФ, який функціонував упродовж 1962-2005 рр. став осередком продовження та розвитку традицій класичної української гути і базою для роботи художників-склярів з усіх республік колишнього Радянського Союзу. На основі аналізу вибраних зразків авторства А. Бокотея, які тиражувалися у період найбільшого розквіту склоцеху ЛЕКСФ упродовж 1970-1980-х рр., визначено основні типологічні групи, висвітлено їх формотворчі особливості, колористичні характеристики та технологічні аспекти формування та декорування.