DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191760

ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНИХ ПРОМИСЛІВ УКРАЇНИ

Анастасія Варивончик

Abstract


 

Мета дослідження є малодослідженою та важливою проблемою, що пов’язана із діяльністю традиційних народних мистецтв та висвітленням обставин розвитку і відстеженням історичної еволюції підприємств «Укрхудожпром», які виготовляли та продукували унікальні вироби української художньої промисловості. Методологія дослідження ґрунтується на історичному та мистецтвознавчому аналізі з використанням літературних, інтернет-джерел та архівних матеріалів. Наукова новизна полягає у розкритті новихфактів та ґрунтовному аналізі документів щодо діяльності виробничо-художнього об’єднання «Укрхудожпром». На основі результатів історичного дослідження можемо зробити висновки, що саме у продовж шістдесяти років держава підтримувала та сприяла розвитку художньої промисловості на території України, в артілях створювались фабрики і об’єднання, які надавали можливість випуску масового виробництва, в яких працювали цехи з майстрами ручної роботи, надомники, які створювали високоцінні вироби в ткацтві, килимарстві, вишивці, кераміці, різьбленні по дереву, петриківському розписі та інші. Всі виробництва «Укрхудожпром» відвідували всесоюзні і міжнародні виставки, ярмарки, як в СРСР, так і за кордоном, отримували дипломи, мали досягнення та професійний розвиток.