DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191768

РОЛЬ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРОТВОРЕННІ

Василь, Олександра Шинкарук, Шинкарук

Abstract


Мета роботи полягає у дослідженні ролі Пантелеймона Куліша в українському культуротворенні як ключової постаті українського національного відродження ХІХ століття. Методологією дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання, що дає можливість досліджувати проблеми українського культуротворення. За допомогою логіко-семантичного методу, який було використано під час дослідження точок зору окремих вчених, здійснено дослідження архівних матеріалів, визначення понятійного апарату. Наукова новизна полягає в обгрунтуванні ролі Пантелеймона Куліша в українському культуротворенні як ключової постаті українського національного відродження ХІХ століття; поглиблено зміст ідейно-тематичних пріоритетів світоглядної парадигми П. Куліша; визначено постать  П. Куліша як одного з найвизначніших поборників національної самобутності українського народу, його мови і культури. Висновки. Дослідження ролі Пантелеймона Куліша в українському культуротворенні потребує комлексного монографічного дослідження. Роль П. Куліша у формуванні самовизначення українського народу, розвитку української культури, літератури, мистецтва є вагомою і безперечною. Завдяки його творчості, зокрема перекладу, українська література вийшла на широкий інтернаціональний шлях історичного поступу і вивела із забуття українську націю.


Keywords


Пантелеймон Куліш, українське культуротворення; національні цінності, ідеї держави в творчості П. Куліша, світогляд, історія, мова, культура, український народ.

References


Балагурак М. П. Генеза етнопсихології в Україні XIX століття: історико-етнологічний аспект: Наукове видання / Під ред. М.Горбаль. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. 224 с.

Вибранi твори / Куліш, Пантелеймон Олександрович. Київ: Днiпро, 1969. 560 с.

Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані: письма / П. Куліш; ред. Ю. Луцького, передм. Ю. Шевельова. Нью-Йорк: УВАН у США, 1984. 326 с.

Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. Київ: Освіта, 1992. С. 151.

Дорошкевич О.К. Переднє слово // Куліш Пантелеймон. Твори в 5 т. Харків-Київ: Література і мистецтво, 1930. Т. 1. С. 11

Єфремов С.О. Провіяний Куліш. Характер і завдання дослідів про Куліша. Літературно-критичні статті. Київ: Дніпро, 1993. С. 288.

Куліш П. Гадки при святкованню осьмих роковин Шевченкової смерти // Правда. 1869. № 12. С. 111.

Куліш П. О. Матеріяли і розвідки. Львів, 1929. Ч. 1. С. 49.

Луцький Ю. Пантелеймон Куліш // Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані. Нью-Йорк-Торонто, ВУАН у США, 1984. С. 18.

Маланюк Є. В Кулішеву річницю // Книга спостережень: Статті про літературу. Київ, 1997. С. 115-116.

Охріменко О. На орбіті світового письменства // Вітчизна.1989. № 8. С. 150−152.

Пантелеймон Куліш: Матеріали і дослідження/ ред.: М. Г. Жулинський; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. Львів. від-ня. Львів-Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2000. 413 с.

Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. Т. 32. Київ: Наукова думка, 1981. С. 152, 169.

Хвильовий М. Думки проти течії //Твори в 2 т. Київ: Дніпро, 1990. Т. 2. С. 53

Чижевський Д. І. Нариси з історії філософії на Україні. Київ: Орій, 1992. С. 17, 120.

Шерех Ю. (Шевельов) Кулішеві листи і Куліш у листах Третя сторожа. Балтимор–Торонто: Смолоскип ім. В. Симоненка, 1991. С. 58, 59.