DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191775

КАФЕДРА НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ірина Гутник

Abstract


 

Метою статті є аналіз передумов створення та основних здобутків кафедри народної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), яка першою в Україні почала готувати фахівців із народного хореографічного мистецтва з вищою освітою. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів теоретичного й емпіричного рівнів: аналізу та узагальнення науково-теоретичних основ дослідження, логічного методу. Ці методи дають змогу охарактеризувати історичні передумови створення кафедри хореографічного мистецтва в Київському державному інституті культури ім. О.Є. Корнійчука (КДІК), визначити роль кафедри у розвитку вищої хореографічної освіти в нашій країні. Наукова новизна дослідження полягає в аналізі педагогічної та наукової діяльності викладачів кафедри народної хореографії нинішнього КНУКіМ, їх новаторства при розробці дисциплін та укладанні сучасних навчальних програм. Висновки. У 60-ті роки ХХ ст. в Україні спостерігається зростання популярності народного хореографічного мистецтва, що зумовило державне його заохочення і, відповідно, актуальність підготовки керівників самодіяльних танцювальних колективів. У відповідь на виклики часу 1970 року в КДІК ім. О.Є. Корнійчука (нині – КНУКіМ) було відкрито кафедру хореографії, яка першою в Україні почала готувати фахівців із народного хореографічного мистецтва з вищою освітою. Визначальну роль у її діяльності відіграли завідувач кафедри Кім Василенко, відомі фахівці Галина Березова та Андрій Гуменюк. Сьогодення кафедри творять і досвідчені, й молоді фахівці, а їх діяльність є унікальним взірцем підготовки фахівців-хореографів широкого профілю.