DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191778

ТЕОРЕТИЧНА НАВАНТАЖЕНІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ ВІЗУАЛЬНОЇ СХОЖОСТІ МІЖ ОБ’ЄКТАМИ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ

Петро Дениско

Abstract


Мета роботи – проаналізувати особливості сприйняття ідеальним глядачем візуальної схожості у візуальних метафорах. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів аналізу і синтезу, теорії концептуальної метафори, а також семіотичного, конструктивістського, психологічного та мистецтвознавчого підходів, що дає змогу пояснити природу візуальної схожості між об’єктами, які є компонентами візуальної метафори. Наукова новизна зумовлена тим, що стаття, спираючись на конструктивістські теорії ідентифікації перцептивної схожості, доводить теоретичну навантаженість візуальної схожості для глядача, що розглядає візуальну метафору. Висновки. Часткову візуальну схожість між двома різними об’єктами, про яку візуальні метафори сигналізують, глядач фактично конструює ad hoc, бо він розпізнає таку схожість лише в контексті, на основі своєї перцептивної категоризації та апеляції до свого знання прихованих рис візуальних об’єктів. Тому інше розуміння контексту, інша перцептивна категоризація та інше знання невидимих рис обов’язково змінюють характер візуальної схожості для глядача