DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191786

НАРАТИВ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАРОДНОГО ТАНЦЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ

Сергій Куценко

Abstract


Мета статті – проаналізувати, обґрунтувати та систематизувати фольклористичні дослідження народного танцю Центральної України. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні історичного, культурологічного, мистецтвознавчого та біографічного підходів, а також комплексному використанні методів аналізу, синтезу й узагальнення, що дало змогу проаналізувати, обґрунтувати та систематизувати народну хореографічну спадщину Центральної України. Наукова новизна полягає у розширенні знань та систематизації наукових досліджень провідних хореографів, етнографів та фольклористів у галузі танцювальної культури України. Висновки. Проведене дослідження дозволяє констатувати, що, незважаючи на численність публікацій, які торкаються окремих історико-культурних питань порушеної проблеми, немає узагальнюючого фольклористичного дослідження народного танцю Центральної України. На думку автора, величезний внесок у вивчення і аналіз історико-вікової стилістики регіональної хореографічної культури здійснюють польові фольклорно-етнографічні розвідки.


Full Text:

PDF